Arbejdernes Landsbanks fond

Arbejdernes Landsbanks fond

Arbejdernes Landsbanks Fond har til formål at styrke det danske samfund gennem uddannelse og viden. Fonden er stiftet i 1957 og drives som selvejende institution.

Institutioner

Arbejdernes Landsbanks Fond uddeler støtte til videreuddannelse eller efteruddannelse. Støtte til skoler, læreanstalter og andre institutioner med tilknytning til uddannelse generelt. Støtte til organisationer og foreninger med tilknytning til uddannelsesområdet. Og til generelle uddannelsespolitiske organisationer og foreninger.

Arbejdernes Landsbanks Fond tildeler midler til hovedsageligt skoler, institutioner og lignende, der varetager almindelig oplysningsvirksomhed m.v.

Ansøgninger modtages og behandles løbende. Da midlerne er begrænsede, er rammerne for, hvilke formål der tilgodeses, ret snævre.

 • Ansøgningsfristen for institutioner: Løbende 
 • Legatets størrelse: Varierende 
 • Ansøgningsskema: Nej, send brev eller mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk

Enkeltpersoner

I ganske få tilfælde vil der kunne ydes en begrænset støtte til enkeltpersoner under uddannelse eller oplæring. For enkeltpersoner anvendes ansøgningsskema, der udleveres i en af vores filialer eller downloades via linket herunder.

Ansøgningsfrister:

 • Uddelingstidspunkt: 1. maj
 • Uddannelsesretning: Ingen specifik studieretning
 • Ansøgningsfrister: 31. januar.
         

Ansøgningsskema:

PDF-fil med ansøgningsskema


Administrator

A/S Arbejdernes Landsbanks Fond
Vesterbrogade 5
1502 København V

Telefon: 38 48 50 01

Arbejdernes Landsbank samarbejder med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, der fungerer som forvaltningsafdeling for ca. 60 pengeinstitutter. Forvaltningsinstituttets arbejdsområde er forvaltning af kapitaler, der ifølge lovgivningen skal ske i en godkendt forvaltningsafdeling. 

Arbejdernes Landsbank er et ikke-børsnoteret aktieselskab, hvor følgende organisationer og personer kan blive aktionærer:

 • Lønmodtagerorganisationer.
 • Politiske organisationer, som danske lønmodtagerorganisationer samarbejder med.
 • Kooperative virksomheder, brugsforeninger og andelsvirksomheder. Desuden organisationer, virksomheder eller foreninger, som disse har oprettet eller opretter. 
 • Arbejdernes Landsbanks Fond. 
 • Offentlige og andre institutioner, organisationer eller virksomheder, hvori danske lønmodtagerorganisationer har erhvervsmæssige interesser. 
 • Lønmodtagere, der er medlemmer af lønmodtagerorganisationer. 

Arbejdernes Landsbanks Fond 
c/o Forvaltningsinstituttet – 51249
Toldbodgade 33, 3. sal 
1022 København K
CVR-nummer 11612202