Arbejdernes Landsbanks Fond

Arbejdernes Landsbanks Fond er en velgørende fond, som hvert år uddeler ca. en million kroner. Fonden støtter primært projekter, der understøtter læring og uddannelse, men også andre projekter støttes, hvis det falder inden for fondens formål. Projekterne kan være i alle størrelser, og Fonden yder støtte til både institutioner, foreninger, klubber og enkeltpersoner.

Sådan søger du

Du kan søge om støtte ved at klikke her.

An­søg­nings­frist

Fonden modtager løbende ansøgninger fra institutioner, foreninger, klubber m.fl. Ansøgninger behandles på førstkommende be­sty­rel­ses­mø­de, hvis ansøgningen er modtaget inden deadline. Er dette ikke tilfældet, behandles ansøgningen på det næste be­sty­rel­ses­mø­de.

I 2024 afholder bestyrelsen fire be­sty­rel­ses­mø­der:

  • 8. februar 2024
  • 23. maj 2024 (deadline den 23. april 2024)
  • 29. august 2024 (deadline den 5. august 2024)
  • 21. november 2024 (deadline den 21. oktober 2024)

Ansøgninger fra enkeltpersoner modtages løbende, men behandles én gang årligt. Næste behandling af ansøgninger fra enkeltpersoner er i 2025.

 

Historie

Arbejdernes Landsbanks Fond blev stiftet i 1957 af A/S Arbejdernes Landsbank og har gennem årene styrket det danske samfund gennem uddannelse og viden.

Fondens midler forvaltes af For­valt­nings­in­sti­tut­tet. Det er det årlige afkast af Fondens investeringer, som muliggør støtte.

Administrator

Arbejdernes Landsbanks Fond administreres af A/S Arbejdernes Landsbank og For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter.

A/S Arbejdernes Landsbank administrerer behandlingen af ansøgninger samt udbetaling af fondsmidler.

For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter forvalter Fondens kapital.

Arbejdernes Landsbanks Fond

Vesterbrogade 5
1502 København V

Telefon: 38 48 50 01

Arbejdernes Landsbanks Fond 

c/o For­valt­nings­in­sti­tut­tet – 51249
Toldbodgade 33, 3. sal 
1022 København K
CVR-nummer 11612202