Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskernes disponible indkomst steg med 4,5 procent i 2020.

Danskernes disponible indkomst steg med 4,5 procent i 2020.

29. november 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gennemsnitlige dansker havde en disponibel indkomst på 254.500 kr. i 2020. På trods af covid-19 voksende den disponible indkomst således med 4,5 procent i 2020 sammenlignet med året før (tabel 1). Det er bestemt en pæn indkomstfremgang. I de foregående 5 år er indkomsterne gennemsnitligt steget med 2,6 procent. Den betydelige stigning skyldes dog i høj grad udbetalingen af de indefrosne feriepenge i efteråret 2020 samt udbetalingen af det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. for samtlige modtagere af overførselsindkomster. Fraregner vi disse midlertidige udbetalinger, steg den personlige indkomst før skat således mere beskeden med omkring 1,3 pct. i forhold til 2019.

Danskernes disponible indkomst steg i gennemsnit med 4,5%  i 2020, og fortsætter dermed de seneste års pæne indkomstfremgang – og det på trods af covid-19. Hertil er det vigtigt at holde for øje, at de flotte indkomsttal dækker dog over et betydeligt bidrag fra udbetalingen af de indefrosne feriemidler i efteråret 2020. Fraregner vi feriepengene, bliver indkomstfremgangen mere beskeden på blot 1,3%, hvilket er i den meget lave ende. Det vidner om, hvor hårdt krisen ramte, hvor ledigheden på kort tid skød op med 76.000 personer i foråret 2020, og hvor nogen også måtte gå ned i løn i en periode. Selvom mange er kommet i arbejde igen, så har det altså givet modvind til indkomsterne sidste år.

Ser vi på i år, er der også gode udsigter til, at danskerne bliver rigere i 2021. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget de seneste otte måneder i træk og sætter ny rekord, og lønningerne stiger stadig. Dertil vil den anden runde med udbetaling af indefrosne feriepenge holde hånden under danskernes indkomster i 2021.

Der har været store gevinster at hente på aktiemarkedet i 2020. Det resulterede i en bruttoformueindkomst på 16.700 kr. i gennemsnit pr. dansker over 14 år, hvilket oversteg det pæne niveau fra 2019. Udviklingen i 2020 bæres af rekordhøje gevinster og udbytter på aktiemarkedet. Det bemærkes i den sammenhæng, at formueindkomsten er relativt koncentreret i toppen af indkomstfordelingen og bidrager således til at gøre indkomsterne højere i toppen af fordelingen.

I midten af fyrrerne tjener man typisk mest

Indkomsten stiger typisk gennem livet i takt med, at man får mere uddannelse og erhvervserfaring på CV’et. Derfor vil den disponible indkomst almindeligvis være lavere for de helt unge (tabel 2), mens den typisk topper, når man er i fyrrene. Personer i slut fyrrerne vil i gennemsnitligt have en indkomst på 352.600 kr. Når den gennemsnitlige indkomst er lavere for personer over 50 år, hænger det ikke sammen med at man som ældre falder i løn, men derimod at denne gruppe er mindre aktiv på arbejdsmarkedet.

I gennemsnit er lønningerne højest i Nord- og Østsjælland samt i og omkring København

Tager vi et blik på fordelingen på tværs af landet, ser vi, at man i gennemsnit tjener de højeste indkomster i Nordsjælland med 311.500 kr. i gennemsnit om året. I en række af de øvrige landsdele på Sjælland ligger de gennemsnitlige indkomster ligeledes over landsgennemsnittet. Det er tilfældet i København By, Københavns Omegn og Østsjælland. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 218.800 kr. om året. I landsdelen Vestjylland kan man glæde sig over den største indkomstfremgang i 2020, hvor den disponible indkomst steg med 5,6 procent i 2020.

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

 

2019

2020

Ændring i procent

Disponibel indkomst

243.400

254.500

4,5%

Indkomst før i alt før skat

338.100

353.700

4,6%

Indtægter

   

 

Løn og anden erhvervsindkomst

234.500

245.300

4,6%

Offentlige overførsler

63.100

65.300

3,5%

Private pensioner

23.200

23.700

2,2%

Formueindkomst

15.300

16.700

9,2%

Anden personlig indkomst

1.900

2.700

42,1%

Lejeværdi af egen bolig

26.400

26.600

 

Udgifter

   

 

Renteudgifter

10.300

9.000

-12,6%

Indkomstskat

110.200

116.300

5,5%

Underholdningsbidrag

600

600

-2,4%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 2: Disponibel indkomst efter alder

Alder

2019

2020

Ændring i procent

I alt

243.400

254.500

4,6%

15-19 år

32.700

33.100

1,2%

20-24 år

116.600

120.800

3,6%

25-29 år

185.800

194.600

4,7%

30-34 år

245.200

258.500

5,4%

35-39 år

284.400

298.100

4,8%

40-44 år

316.200

331.400

4,8%

45-49 år

333.300

351.600

5,5%

50-54 år

333.000

347.900

4,5%

55-59 år

319.600

335.800

5,1%

60-64 år

296.000

308.800

4,3%

65-69 år

243.700

253.500

4,0%

70-74 år

228.100

236.300

3,6%

Over 74 år

214.900

223.400

4,0%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 3: Disponibel indkomst efter bopæl

Område

2019

2020

Ændring i procent

Hele landet

243.000

254.000

4,5%

Landsdel Byen København

246.000

257.000

4,5%

Landsdel Københavns omegn

278.000

288.000

3,6%

Landsdel Nordsjælland

299.000

311.000

4,0%

Landsdel Bornholm

211.000

219.000

3,8%

Landsdel Østsjælland

264.000

277.000

4,9%

Landsdel Vest- og Sydsjælland

225.000

235.000

4,4%

Landsdel Fyn

222.000

232.000

4,5%

Landsdel Sydjylland

231.000

242.000

4,8%

Landsdel Østjylland

240.000

252.000

5,0%

Landsdel Vestjylland

232.000

245.000

5,6%

Landsdel Nordjylland

224.000

234.000

4,5%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik