Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Overstået konverteringsbølge bringer 2019 op på største konverteringsår nogensinde

Overstået konverteringsbølge bringer 2019 op på største konverteringsår nogensinde

4. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Med dagens tal fra realkreditinstitutterne løber det samlede konverteringsomfang for året op i mere end 500 mia. kr. Det er det største omfang af konverteringer, vi nogensinde har set, og det slår med længder tidligere år med konverteringsbølger. Det tætteste er i 2005 med i underkanten af 400 mia. kr.

Vi er vidne til gentagne massive konverteringsbølger i år, hvor boligejere og virksomheder i stor stil lægger særligt deres fastforrentede lån om til en lavere rente. 2019 kommer til at stå tilbage som året med det største omfang af konverteringer nogensinde. Det er et vildt scenarie, hvor historisk store konverteringsbølger slår ind over landet en efter en. Først i foråret med rundt regnet 100 mia. kr., dernæst i sommer med 185 mia. og igen her i efteråret som tangerer sommerens rekordbølge. Vi er vidne til et tårnhøjt aktivitetsniveau på konverteringsfronten gennem størstedelen af 2019, som altså runder den halve billion.

Der har været spænding til det sidste i forhold til om rekorden fra den sidste opsigelsesfrist ville blive slået, og vi må bare erkende, at målstregsfotoet i den grad bliver taget i brug. Slutspurten i de sidste fire dage af den sidste uge bringer den samlede bølge op på stort set samme niveau som i sommer. De omkring 500 mia. kr. i konverteringer af fastforrentede lån for hele året skal tilmed ses i lyset af, at der i Danmark samlet set er fastforrentede lån for 1.148 mia. kr. Med andre ord er der i runde tal omlagt for op mod halvdelen af det samlede omfang.

Den massive konverteringsaktivitet medbringer særligt to elementer for boligejerne og boligmarkedet. For det første frigiver det tusindvis af kroner for den enkelte husholdning. Med flere penge mellem hænderne forventer vi, at det understøtter privatforbruget herhjemme. For det andet gør det boligejerne og boligmarkedet som helhed mere robust overfor fremtidige rentestigninger. Såfremt renterne skulle gå hen og stige, vil man med det nuværende renteniveau opleve en faldende værdi af gælden med et fastforrentet 1%-lån. Det vil man ikke opleve med det samme med fx et 2%-lån, som mange omlægger fra. Her vil man først begynde at opleve den faldende restgældsværdi, når og hvis renten engang passerer de 2% igen.

Stod man med konverteringsovervejelser til denne frist, men af den ene eller anden årsag ikke fik det gjort, så venter endnu en frist om tre måneder ved udgangen af januar. Der er grundlæggende ikke de store udsigter til, at renterne skulle se markant anderledes ud til den tid. Vi forventer først, at renterne sigter op fra midten af 2020. Det er dog langtfra det samme som en garanti, og renterne har jævnt mange gange vist sig anderledes end det, prognoserne tilsagde. Der er fortsat tusindvis af boligejere med fastforrentede 2 pct. lån eller derover, som kan opnå gevinst ved en omlægning af deres realkreditlån til et nyt 1 pct. lån.