Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Tirsdag den 2. februar 2021

 • Danmark
          Ultimo 2020       02.02.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  -0,37%

  -0,75%

       

  -0,56%

  -0,60%

       

  -0,50 - -0,30%

  -0,70 - -0,60%

       

  -0,40 - -0,10%

  -0,60%

  6 mdr's Cita        -0,40%       -0,39%       -0,55 - -0,35%       -0,45 - -0,10%
  30-årig realkreditrente (1%)*       0,946%       0,983%       0,95 - 1,20%       1,00 - 1,50%
  F3 (juli 2023)*       -0,379%       -0,380%       -0,40 - -0,20%       -0,35 - 0,15%
  F5 (juli 2025)*        -0,314%       -0,292%        -0,30 - -0,10%       -0,25 - 0,25% 
  DKK pr. 100 EUR         743,93       743,76       743,5-744,5       744-745
  DKK pr. 100 USD       605,76       617,34       605-630      

  585-610

  DKK pr. 100 SEK       73,97        73,15       72,50-74,50        73,00-76,00 
  DKK pr. 100 NOK        70,53        71,86       72,00-74,00        73,00-76,00 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 2/2 2021) 

  Valutaskønnene på DKK vs. EUR og på NOK og SEK vs. DKK er opjusteret. Norges Bank vurderes at være en af de første til at hæve renten, måske i løbet af 2022. Stærkere NOK smitter af på SEK. DKK forventes at bevare den nuværende styrke vs. euro.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk statsrente i intervallet -0,50 - -0,30% og -0,40 - -0,10% på 12 mdr's sigt. Renterne på realkredit forbliver meget lave, men med en lille pil op. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Vi ser mulighed for, at Nationalbanken vælger at sænke renten uafhængigt af ECB, hvis kronen styrkes for meget mod euro. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for eurozonen, så derfor henviser vi til prognosen for eurozonen for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2020       02.02.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,50%       -0,50%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,56%       -0,49%       -0,60 - -0,40%       -0,50 - -0,20%
  USD pr. 100 EUR       122,38       120,48       118-123       122-127
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 2/2 2021)

  Valutaskønnet på USD mod EUR ændres til en stærkere USD end før.

  Kommentar til prognosen

  Eurozonens økonomi blev ramt af en dyb vækstnedgang i 2020. I 4. kvartal faldt væksten på ny, og der er risiko for, at det også bliver tilfældet i 1. kvartal 2021. Derefter forventes foråret og vaccinerne at bringe økonomien tilbage på vækstsporet. Arbejdsløsheden er stigende. Desuden vil underskuddene vokse på alle landes offentlige finanser, ligesom statsgælden vil stige. Men indtil videre er det ikke et markedstema på grund af ECB's støtteopkøb af statsobligationer og EU's hjælpepakker.

  Inflationen ligger et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, og det vil den fortsætte med lang tid endnu. Recession i økonomien giver altid lav inflation. Beregningstekniske forhold vil dog trække inflationen opad gennem forårsmånederne.

  ECB forventes som udgangspunkt at fastholde indlånsrenten på -0,50%. Eventuelle yderligere lempelser forventes at ske via likviditetspolitikken.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet -0,60 - -0,40% og i intervallet -0,50 - -0,20% på 12 mdr's horisont. Dvs. omkring det nuværende niveau på kort sigt og med en lille pil op på et års sigt.

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 118-123 og i 122-127 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned.
  • En eventuel amerikansk handelskrig mod EU
  • Et no-deal Brexit (senest ultimo 2020 skal UK have forhandlet en handelsaftale på plads med EU) 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen efter pandemien.
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2020       02.02.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       0,00-0,25%       0,00-0,25%       0,00-0,25%       0,00-0,25%
  Rente 10-årig statsobligation       0,93%       1,12%       0,95-1,20%       1,00-1,50%
  USD pr. 100 EUR       122,38       120,48       118-123       122-127

  Seneste prognoseændring (2/2 2021) 

  Valutaskønnet på USD mod EUR ændres til en stærkere USD end før. USD støttes nu af stærkere økonomi end i eurozonen, ligesom USA er længere fremme med vaccinationerne end Europa.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at recessionen i 2020 efterfølges af fremgang i 2021, bl.a. støttet af Bidens mere ekspansive finanspolitik.

  Inflationen forventes at ligge lavere end Feds 2% target lang tid endnu. Fed's nye inflationsmålsætning gør, at de vil tillade inflationen at være højere end 2% i et stykke tid, uden at de af den grund hæver den pengepolitiske rente. På kort sigt betyder recessionen lavere inflation end ellers, mens udsigterne for inflationen er mere uklare på længere sigt. Der er argumenter for både fortsat lav inflation og for en tiltagende inflation.

  Centralbanken (Fed) skønnes at fastholde deres pengepolitiske rente på det historiske lavpunkt 0,00-0,25% lang tid endnu. Vi forventer IKKE, at Fed indfører minusrente.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,95-1,20% og i intervallet 1,00-1,50% på 12 mdr’s horisont. Vi har snævret intervallet for 12-måneders skønnet ind i forhold til tidligere, fordi usikkerheden om fremtiden er blevet lidt mindre.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 118-123 og i intervallet 122-127 på 12 mdr's sigt. USD støttes nu af stærkere økonomi end i eurozonen, ligesom USA er længere fremme med vaccinationerne end Europa.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen.
  • Handelskonflikten med Kina 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.