Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Overordnede betragtninger

Fortsat fremgang i den globale økonomi, men flere steder falder tempoet. Det langsommere tempo kommer sig af, at en mærkbar del af genopretningen ovenpå coronakrisen har fundet sted. At vi stadig forventer fremgang skyldes fortsat gode vækstbetingelser samt beskæftigelsesvækst og tillidsindikatorer. Finans- og pengepolitikken i samspil har skabt gode betingelser for økonomien, men er begge trådt flere skridt tilbage. Opsvinget ser dermed ud til at fortsætte og bliver mere langstrakt i et lavere tempo.

Risiciene er symmetriske i ned- og opadgående retning, forstået ved henholdsvis et nyt økonomisk tilbageslag forårsaget af pandemien og omvendt en økonomi, som bevæger sig med for høj fart, hvilket sætter priser og lønninger under pres, som vil bremse økonomien gennem flere kanaler.

Omikron er blot nyeste skud på stammen, som minder os om, at pandemien stadig er her. Nye Covid-varianter bremser økonomien og kan også give reelle tilbageslag, men det vil på ingen måde blive i samme omfang som tidligere. Reaktionsmønstrene er mere kendte, hvilket reducerer usikkerheden og bidrager til forudseenhed og større tryghed hos forbrugere såvel som virksomheder. Det betyder, at det vil bide mindre på økonomien end i begyndelsen af coronakrisen.

Der er omvendt også risiko for, at økonomien kommer til at påtage sig for stor en hastighed, hvilket har bidraget til at løfte inflationen markant. Vi anser denne risiko for tiltagende. Den højere inflation har allerede påvirket renterne i opadgående retning, og forventningerne til en hurtigere stramning fra
centralbankerne er tiltaget.

Inflation

Mærkbart stigende energipriser og et generelt økonomisk pres har skudt inflationen op i det højeste i flere
årtier. Vi ser en pæn del af den højere inflation som fortsat midlertidig, men også at midlertidigheden er
blevet længere end tidligere. Den seneste udvikling i Covid vil også bidrage til at forlænge den højere
inflation. I 2022 vil en tilpasning finde sted og basiseffekter vil gå ud af inflationen, mens vi endnu har i
vente for alvor at se inflationen være drevet af løninflation.

Genopretningen og den tilhørende lukning af beskæftigelseshullet fra coronakrisen, vil isoleret give et
opadgående pres på inflationen i 2022, hvor løninflationen er rykket tættere på. Det vil til næste år afbøde
en del af tilpasningen fra faldende energi- og råvarepriser og bortfald af basiseffekter. Samlet set forventer
vi, at inflationen ender på et højere niveau end før krisen, men lavere end i dag.

Renter

Vores renteforventninger er i tråd med vores vækst- og inflationsudsigter, hvor vi ser et løft i renterne.
Den eskalerende inflation lægger pres på centralbankerne, og det er også tydeligt at spore i markederne,
som har skruet op for forventningerne til stramninger. Vi kører også vores forventninger om stramninger
frem.

Den amerikanske centralbank, FED, er begyndt at stramme pengepolitikken. De har igangsat en plan for
neddrosling løbende med 15 mia. dollars om måneden, som er færdig til sommer. Der er sparket liv i hvert
et rentemøde fra nu af, hvor man vil overveje hastigheden af neddroslingen, og centralbanken har åbnet
flere døre for, at det kan gå hurtigere end aktuelt annonceret. Vi forventer første renteforhøjelse i 2022, og
at FED har hævet renten tre gange ved årets udgang.

Den europæiske centralbank, ECB, strammer også i 2022, men det vil alene være implicit ved, at PEPPopkøbene
forsvinder. Man vil afbøde noget af effekten ved at skrue op for APP-opkøbene. ECB holder fast i
manuskriptet om, at en stor del af den højere inflation fortsat er midlertidig, samt at løninflation endnu
lader vente på sig. Hertil bider pandemien på den europæiske økonomi, og samtidig har ECB ikke travlt med
at hæve renten og trække tæppet væk under genopretningen i flere europæiske økonomier. Derfor ser vi
første renteforhøjelse ligger år ude i fremtiden. Vi forventer således ikke, at ECB hæver renten i 2022,
selvom markederne har skruet op for forventningerne til, at det sker mod slutningen af 2022.

Valuta

Vi forventer en stærkere dollar, og de fleste scenarier tilsiger dette udfald. Den amerikanske økonomis
hurtigere genopretning ovenpå coronakrisen, en amerikansk centralbank, der strammer, mens også den
iboende usikkerhed fra pandemien styrker en sikker havn.

Den danske krone ligger fortsat til den klart styrkede side overfor euroen. Hertil er den seneste
rentenedsættelse fra september ikke fuldt ud væltet over i pengemarkedsrenterne. Derfor ser vi, at
Nationalbanken fortsat vil være i markedet med interventioner, og at en ny selvstændig rentenedsættelse
kan blive nødvendig.

Aktier og allokering

Den bedste indtjening har været at finde i aktiesegmentet, som i pæn grad også retfærdiggøres af
indtjeningen. Kreditobligationer har været fornuftige, men ingen fest, mens obligationer tegner en skidt
historie for 2021.

På det korte sigte er markedet præget af risk-off, mens det på det længere sigte tyder på risk-on. Væksten
understøtter, men usikkerheden tynger. Med det mudrede billede, ser vi det ikke som et oplagt tidspunkt
at gå i markedet og øge risikoen. Derfor fastholder vi vores neutrale eksponering til aktier, kredit og
obligationer.

Tirsdag den 7. december 2021

 • Danmark
          Ultimo 2020       07.12.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  -0,37%

  -0,75%

       

  -0,12%

  -0,60%

       

  -0,15 - 0,05%

  -0,70 - -0,60%

       

  -0,10 - 0,20%

  -0,70 - -0,60%

  DKK pr. 100 EUR         743,93       743,60       743,50 - 744,50       744,00 - 745,00
  DKK pr. 100 USD       605,76       660,30       650-665      

  665,00 - 685,00

  DKK pr. 100 SEK       73,97        72,60       71,50 - 73,50        72,00 - 74,00
  DKK pr. 100 NOK        70,53        73,00       71,50 - 73,50        73,00 - 75,00 

   

 • Eurozonen
          Ultimo 2020       07.12.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,50%       -0,50%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,56%       -0,38%       -0,40 - -0,20%       -0,30 - 0,00%
  Rente 2-årig tysk statsobligation       -0,71%       -0,72%       -0,85 - -0,65%       -0,75 - -0,25

   

 • USA
          Ultimo 2020       07.12.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       0,00 - 0,25%       0,00 - 0,25%       0,00 - 0,25%       0,50 - 0,75%
  Rente 10-årig statsobligation       0,93%       1,44%       1,40 - 1,65%       1,65 - 2,00%