Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Torsdag den 19. december 2019

 • Danmark
          Ultimo 2018       19.12.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  0,22%

  -0,65%

       

  -0,17%

  -0,75%

       

  -0,30 - 0,10%

  -0,75%

       

  -0,20 - 0,00%

  -0,75%

  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,59%       -0,65 - -0,55%       -0,50 - -0,40%
  30-årig realkreditrente (1%)*       -       1,129%       1,05-1,25%       1,15-1,40%
  F3 (jan. 2023)*       -       -0,291%       -0,40 - -0,30%       -0,15 - -0,05%
  F5 (jan. 2025)*        -       -0,080%        -0,20 - -0,10%        -0,10 - 0,00% 
  DKK pr. 100 EUR         746,73       747,30       746-747       745-746
  DKK pr. 100 USD       651,94       671,95       660-690      

  645-670

  DKK pr. 100 SEK              71,28       70,00-72,00        72,00-74,00 
  DKK pr. 100 NOK        -        74,84       74,00-76,00        78,00-79,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 19/12 2019) 

  Obligationsrenteskønnene er generelt trimmet op på baggrund af mindre usikkerhed om vækstudsigterne nu end for en måned siden.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk statsrente i intervallet -0,30 - -0,10% og -0,20 - 0,00% på 12 mdr's sigt. F3- og F5-lånene forventes at have minusrenter på næste 12 måneder. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Vores renteprognose bygger på en forventning om, at at usikkerheden om vækstudsigterne er aftaget, men at der fortsat er betydelige risikofaktorer i form af en manglende britisk handelsaftale med EU senest ultimo 2020, ligesom handelsstriden mellem USA og Kina kan blusse op med mellemrum og dermed påvirke stemningen negativt på verdens børser. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for eurozonen, så derfor henviser vi til prognosen for eurozonen for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2018       19.12.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,40%       -0,50%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,24%       -0,22%       -0,30 - -0,10%       -0,20 - 0,00%
  USD pr. 100 EUR       114,34       111,23       110-115       111-116
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 19/12 2019)

  Obligationsrenteskønnet er trimmet op med 15 bp. på 3 mdr's sigt og med 10 bp. på 12 mdr’s sigt som følgende af aftagende usikkerhed om vækstudsigterne.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i eurozonen er aftagende fra forventeligt 1,2% i år til 1,0% i 2020. Efter længere tids afmatning viser økonomien nu tegn på stabilisering.

  Inflationen ligger et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%. Forventningen er, at inflationen forbliver lav de kommende måneder, dog afhængig af udviklingen i de uforudsigelige oliepriser. Lønstigningstakten har været tiltagende de seneste år, men opbremsningen i væksten taler for aftagende lønpres og dermed fortsat meget lav inflation.

  ECB forventes at holde indlånsrenten uændret på -0,50% mindst et år frem i tid.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet -0,30 - -0,10% og i intervallet -0,20 - 0,00% på 12 mdr's horisont, dvs. størst sandsynlighed for fortsat minusrente de næste 12 måneder, som er vores prognosehorisont. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115 og i 111-116 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned.
  • En eventuel amerikansk handelskrig mod EU
  • Et no-deal Brexit (senest ultimo 2020 skal UK have forhandlet en handelsaftale på plads med EU) 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2018       19.12.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       2,25-2,50%       1,50-1,75%       1,50-1,75%       1,50-1,75%
  Rente 10-årig statsobligation       2,69%       1,93%       1,75-2,00%       1,95-2,20%
  USD pr. 100 EUR       114,34       111,22       110-115       111-116

  Seneste prognoseændring (19/12 2019) 

  Vi trimmer skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente op med 10 bp. på 3 og 12 mdr’s sigt som en tilpasning til den seneste tids rentestigning.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at væksten i USAs økonomi fortsætter, men i aftagende tempo. Efter en BNP-vækst på forventeligt 2,2% i 2019 forventes væksttempoet at aftage til 1,5-2% i 2020. Væksten er ramt af en opbremsning i erhvervsinvesteringerne og af den verdensomspændende afmatning indenfor industrien. Arbejdsmarkedet har indtil nu været stærkt, men det vil være forventeligt, at jobvæksten og dermed lønpresset går ned i tempo. 

  Inflationen forventes at ligge lavere end Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Centralbanken (Fed) skønnes - efter 3 rentenedsættelser gennem 2019 - nu at være gået på hold lang tid fremover. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 1,75-2,00% og i intervallet 1,95-2,20% på 12 mdr’s horisont. Forventningen om en lidt højere rente om 12 måneder end i dag skyldes især en forudsætning om aftagende usikkerhed om vækstudsigterne.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115 og i intervallet 111-116 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen.
  • Forværring af handelskonflikten med Kina 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.