Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Onsdag den 23. september 2020

 • Danmark
          Ultimo 2019       23.09.2020       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  -0,17%

  -0,75%

       

  -0,40%

  -0,60%

       

  -0,50 - -0,30%

  -0,70 - -0,60%

       

  -0,60 - -0,10%

  -0,60%

  6 mdr's Cita        -0,59%       -0,43%       -0,45 - -0,25%       -0,45 - -0,10%
  30-årig realkreditrente (1%)*       1,128%       1,038%       0,85 - 1,15%       0,75 - 1,25%
  F3 (juli 2023)*       -0,288%       -0,375%       -0,45 - -0,25%       -0,35 - 0,15%
  F5 (juli 2025)*        -0,079%       -0,282%        -0,35 - -0,15%       -0,25 - 0,25% 
  DKK pr. 100 EUR         746,97       744,26       744-745       745-746
  DKK pr. 100 USD       667,59       635,15       610-640      

  610-640

  DKK pr. 100 SEK       71,55        71,25       69,00-74,00        70,00-75,00 
  DKK pr. 100 NOK        75,87        67,81       67,00-71,00        68,00-73,00 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 23/9 2020) 

  Skønnene på de danske realkreditrenter på 3 måneders sigt trimmes, så de ligger omkring dagens renteniveauer.

  Skønnet på det dansk-tyske statsrentespænd snævres ind til 10 bp på 3 og 12 mdr’s sigt (før 15-25 bp). Begrundelsen er, at dansk økonomi er mindre hårdt ramt af Corona end de fleste andre lande i EU.

  Skønnet på Nationalbankens indlånsrente på 3 mdr’s sigt ændres til intervallet -0,70% - -0,60% (før -0,60%), da den stærke krone gør, at Nationalbanken forventes at følge med en eventuel ECB-rentesænkning.

  Skønnet på DKK mod USD er trimmet ned (svagere USD) på 12 mdr's sigt.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk statsrente i intervallet -0,50 - -0,30% og -0,60 - -0,10% på 12 mdr's sigt. Renterne på realkredit forbliver meget lave og på 3 mdr's sigt omkring det aktuelle niveau. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Vores renteprognose bygger den den store uforudsigelighed om europæisk økonomi, som Coronakrisen har skabt.

  Vi ser mulighed for, at Nationalbanken vælger at sænke renten, hvis ECB sænker deres pengepolitiske rente. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for eurozonen, så derfor henviser vi til prognosen for eurozonen for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2019       23.09.2020       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,50%       -0,50%       -0,60 - -0,50%       -0,70 - -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,19%       -0,51%       -0,60 - -0,40%       -0,70 - -0,20%
  USD pr. 100 EUR       112,32       117,18       116-121       113-118
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 23/09 2020)

  Skønnet på USD på 12 mdr’s sigt sænkes til intervallet 117-122 mod euro (før 113-118) ud fra en forventning om, at Biden vinder valget, og der kommer mere ro på handelspolitikken.

  Kommentar til prognosen

  Eurozonens økonomi rammes af en dyb recession i 2020 efterfulgt af en vis bedring i 2021.
  Recessionen fører til stigende arbejdsløshed. Desuden vil underskuddene vokse på alle landes offentlige finanser, ligesom statsgælden vil stige. Men indtil videre er det ikke et markedstema på grund af ECB's støtteopkøb af statsobligationer og EU's hjælpepakker.

  Inflationen ligger et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, og det vil den fortsætte med lang tid endnu. Recession i økonomien giver altid lav inflation. 

  ECB forventes at fastholde indlånsrenten -0,50%, men skønnes tilbøjelig til at sænke renten, hvis økonomien eller inflationen skuffer.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet -0,60 - -0,40% og i intervallet -0,70 - -0,20% på 12 mdr's horisont. Dvs. omkring det nuværende niveau på kort sigt og med et stort udfaldsrum på et års sigt.

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 116-121 og i 117-122 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned.
  • En eventuel amerikansk handelskrig mod EU
  • Et no-deal Brexit (senest ultimo 2020 skal UK have forhandlet en handelsaftale på plads med EU) 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen efter pandemien.
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2019       23.09.2020       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       1,50-1,75%       0,00-0,25%       0,00-0,25%       0,00-0,25%
  Rente 10-årig statsobligation       1,92%       0,67%       0,50-0,75%       0,50-1,50%
  USD pr. 100 EUR       112,32       117,18       116-121       117-122

  Seneste prognoseændring (23/9 2020) 

  Skønnet på USD på 12 mdr’s sigt sænkes til intervallet 117-122 mod euro (før 113-118) ud fra en forventning om, at Biden vinder valget, og der kommer mere ro på handelspolitikken.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at amerikansk økonomi rammes af en dyb recession i 2020 efterfulgt af en vis bedring i 2021

  Inflationen forventes at ligge lavere end Feds 2% target lang tid endnu. Fed's nye inflationsmålsætning gør, at de vil tillade inflationen at være højere end 2% i et stykke tid, uden at de af den grund hæver den pengepolitiske rente. På kort sigt betyder recessionen lavere inflation end ellers, mens udsigterne for inflationen er mere uklare på længere sigt. Der er argumenter for både fortsat lav inflation og for en tiltagende inflation.

  Centralbanken (Fed) skønnes at fastholde deres pengepolitiske rente på det historiske lavpunkt 0,00-0,25% lang tid endnu. Vi forventer IKKE, at Fed indfører minusrente.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,50-0,75% og i intervallet 0,50-1,50% på 12 mdr’s horisont. !2-måneders skønnet er usædvanligt bredt grundet den store usikkerhed om fremtiden.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 116-121 og i intervallet 117-122 på 12 mdr's sigt. USD forventes også relativ svag mod EUR om et år ud fra en forventning om, at Biden vinder præsidentvalget, og at der derfor kommer mere ro omkring udenrigshandelspolitikken.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen.
  • Handelskonflikten med Kina 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser
  • Præsidentvalget 3. november 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.