Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Overordnede betragtninger

Vi ser de aktuelle vækstforudsætninger værende utrolig stærke i øjeblikket. Finans- og pengepolitikken i samspil skaber gode betingelser for økonomien, og vi forventer stærk genopretning herfra. Risiciene og de tilhørende alternative scenarier er dog samtidig tiltaget og intensiveret, se sidste afsnit.
Den økonomiske aktivitet er opadgående, hvor USA løber forrest. Det eksemplificeres ved 1. kvartal, hvor amerikansk økonomi voksede. Omvendt gik eurozonen i teknisk recession for anden gang på et år, om end eurozonen har lagt det værste bag sig, og vi ser frem mod genopretning. Vi forventer, at USA har indhentet det tabte mod slutningen af i år, mens eurozonen skal et godt stykke ind i 2022.

Finanspolitikken har godt fat i USA, mens den også vinder mere frem i Europa. Pengepolitikken leverer fortsat et solidt fundament for genopretningen, hvor hverken FED eller ECB har travlt med at stramme til, og samtidig vaccineres der løs, hvilket gradvist får corona til at slippe grebet om samfund og økonomi.
Inflation

Der er pres på kedlerne i forbindelse med genopretningen, mens en stærk varehandel og industri efterlader spor om ophobede ordrer og mangel på materiel, hvilket giver sig udslag i højere priser. Det har - blandt flere elementer - bidraget til et løft i inflationen.

Vi ser den højere inflation som primært midlertidig, da en tilpasning vil finde sted, samt basiseffekter vil gå ud af inflationen på et senere tidspunkt. Vi har endnu i vente at se inflationen være drevet af efterspørgslen i økonomien samt løninflation, hvor arbejdsløsheden fortsat er på et markant forhøjet niveau sammenlignet med før krisen. Genopretningen og den tilhørende lukning af hullet fra coronakrisen, vil dog give et opadgående pres på inflationen i 2022, og løninflationen er rykket tættere på den seneste tid. Samlet set forventer vi, at inflationen topper i denne ombæring i efteråret for derefter at falde tilbage, men på et højere niveau end før krisen.

Renter

Vores renteforventninger er i tråd med vores vækst- og inflationsudsigter, hvor vi ser et lille og gradvist løft i renterne. Det vil særligt være trukket af de lange renter og dermed en stejling af rentekurven.

Centralbankerne vil undlade at trække tæppet væk under den økonomiske genopretning. Vi forventer, at den europæiske centralbank følger egen melding om at øge hastigheden i opkøbene for en periode, men vil ellers fungere i en stabil baggrundsrolle uden ændringer i pengepolitikken. Næste større skridt bliver først til marts næste år, hvor PEPP rammer horisonten, mens renteændringer ligger længere ude i fremtiden. For den amerikanske centralbank ser vi først en udmelding om at drosle ned for opkøbene senere på året. Centralbankens medlemmer ser stadig en renteforhøjelse efter 2023, men en stærkere genopretning kan lægge pres på en tidligere renteforhøjelse, som vi tillægger større sandsynlighed end tidligere. Det vil løfte renterne.

Valuta
Den amerikanske økonomis hurtigere genopretning ovenpå coronakrisen sammenlignet med euroområdet, afspejler sig i vores valutaforventninger om en stærkere dollar overfor euroen.

Hertil ser vi den danske krone, som aktuelt er styrket overfor euroen, returnere senere på året og vende tilbage mod pariteten, hvilket fortsatte interventioner fra Nationalbanken vil understøtte.

Den norske krone vil være understøttet og opleve et opadgående pres fra fornuftig fart i vaccineudrulningen, genåbning og løftet oliepris. Det kan tvinge Norges Bank til to renteforhøjelser i år.

Riksbanken har ikke travlt, men forestående fart i økonomien og aktuel fart på boligmarkedet kan blive kilden til styrkelse i den svenske krone, som vi forventer.
Aktier

For aktiemarkedet ser vi, at de kraftigste aktiekursstigninger er sket. Vi ser dog fortsat yderligere stigninger over den kommende tid, men har på det seneste droslet ned for de forventninger. Vi har allokeringsmæssigt fortsat en overvægt på aktier, neutral på kredit og en undervægt i obligationer.

Risici
De største risici har været tiltagende på det seneste og er symmetriske omkring den kommende tids vækst og genopretning.

På den ene side er der betydelig risiko for en langsommere genopretning ved ændringer i den aktuelle corona- og vaccinesituation. Her er der især tale om fortsat høj global smitte, som tilfører risiko for nye mutationer og tilhørende lavere vaccineeffektivitet.

På den anden side er der en iboende risiko for, at økonomien kommer til at påtage sig for stor en hastighed. Vi anser denne risiko for tiltagende, hvor USA i øjeblikket løber hurtigt og har stærke udsigter.

Hertil er der uændret en latent risiko forbundet med Brexit, hvor både de økonomiske og politiske udfordringer hurtigt kan blusse op og påvirke det økonomiske landskab. Resultatet af det skotske valg kan få emnet om skotsk uafhængig til at blusse op igen.

Mandag den 3. maj 2021

 • Danmark
          Ultimo 2020       03.05.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  -0,37%

  -0,75%

       

  0,05%

  -0,50%

       

  -0,05 - 0,15%

  -0,60 - -0,50%

       

  -0,05 - 0,25%

  -0,50%

  DKK pr. 100 EUR         743,93       743,6       743,5-744,5       744-745
  DKK pr. 100 USD       605,76       616,4       620-635      

  630-650

  DKK pr. 100 SEK       73,97        73,25       72,50-74,50        73,00-75,00 
  DKK pr. 100 NOK        70,53        74,43       73,00-75,00        74,00-76,00 

   

 • Eurozonen
          Ultimo 2020       03.05.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,50%       -0,50%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,56%       -0,21%       -0,3 - -0,1%       -0,2 - 0,1%
                                   

   

 • USA

   

          Ultimo 2020       03.05.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       0,00-0,25%       0,00-0,25%       0,00-0,25%       0,00-0,25%
  Rente 10-årig statsobligation       0,93%       1,62%       1,55-1,80%       1,65-2,15%