Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, eurozonen og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Overordnede betragtninger

Krigen i Ukraine påvirker de økonomiske udsigter i en mere negativ retning, men vi har det endnu i vente at se i de tunge økonomiske nøgletal. Udsigterne er trykkede, hvor krigen påvirker gennem flere kanaler. Den økonomiske situation er således præget af stor usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine, og det stort set eneste sikre er, at energipriserne har fået et niveauskifte op.

I prognosen forudsætter vi, at den nuværende situation fortsætter uden hverken fredsaftale indenfor meget nær fremtid og uden større eskalering, som at krigen breder sig til NATO-lande eller anvendelse af atomvåben. Situationen er dog yderst uafklaret, og det betyder, at de økonomiske konsekvenser har et stort udfaldsrum.

De største risici er forankret i krigen i Ukraine, hvor vi vil fremhæve to. Den ene er en eskalering, som foruden et slag til den globale økonomi, særligt den europæiske, vil byde på yderligere mærkbare stigninger i energipriserne. Særligt til næste vinter kan vi stå i en energikrise, hvor behovet for netop energi er stort som følge af årstiden. Det kan give alvorlige slag til den europæiske økonomi. Den anden er, at den højere inflation bider sig fast, hvilket vil være drevet af, at flere virksomheder hæver priserne samt højere lønstigningstakter kobler sig på mod slutningen af prognoseperioden.

Den seneste tid har imidlertid ikke budt på eskalering i krigen, og det har dels bidraget til lidt ro på markederne, dels bidraget til at give plads til andre faktorer til at træde frem som markedspåvirkende. Den helt store driver for de finansielle markeder er i øjeblikket centralbankerne og den stramning af pengepolitikken, som allerede er igangsat. I USA er den amerikanske centralbank på rette spor med en lang stribe af renteforhøjelser.

Inflation

Inflationen var allerede løftet på vejen ud af coronakrisen, men med Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner er inflationen sendt yderligere i vejret. Inflationen i USA, eurozonen og Danmark har ramt det højeste siden 1980’erne, blandt andet drevet af energi.

Mens den høje inflation i 2021 bar præg af at være midlertidig, ser vi den nu som længerevarende. Vi ser den dog ikke som vedvarende, da en stabilisering af og efterfølgende langsomt faldende energipriser vil trække inflationen ned. Det lavere inflationsskub fra energipriserne vil dog til en vis udstrækning, men ikke fuldt ud, afbødes af, at flere virksomheder hæver priserne samt højere lønstigningstakter. Vi ser lavere inflation i slutningen af året og ind i 2023.

Vi ser de nuværende inflationsscenarier med asymmetrisk risiko, hvor vi ser størst sandsynlighed for højere inflation over en længere periode end det modsatte. Det vil bide yderligere på økonomierne.

Renter

Renterne er steget mærkbart i 2022, og det er ikke usandsynligt, at de vil stige yderligere. Det gælder både de korte og lange renter, og vi forventninger de største stigninger i de europæiske renter. Meget af rentestigningen er dog allerede foregået i markederne, hvor den strammere pengepolitik er indpriset, og det har været med til at løfte markedsrenterne.

Vi forventer, at den amerikanske centralbank, FED, hæver renten yderligere ni gange i år, hvor der undervejs også vil være tale om dobbelte renteforhøjelser på i alt 0,50 procentpoint. Vi forventer en renteforhøjelse på 0,50 procentpoint på næste rentemøde.

Vi forventer, at den europæiske centralbank hæver renten til sommer med 0,25 procentpoint. Det vil være den første renteforhøjelse i mere end 10 år og markerer begyndelsen af en række af renteforhøjelser. I prognosen har vi, at indlånsrenten i ECB bevæger sig ud af negativt territorium i 3. kvartal og om et år ligger på 1,00% mod -0,50% i dag. ECB har et åbent vindue til at hæve renterne nu. Der er imidlertid størst usikkerhed forbundet med den europæiske centralbank, da den økonomiske situation og de økonomiske rammebetingelser er mest påvirkede som følge af krigen i Ukraine. Hertil vil billedet se anderledes ud, hvis vi står i en reel og endnu større energikrise til vinter.

Nationalbanken vil følge med ECB, når de hæver renten, men ikke nødvendigvis én-til-én, da kronen har ligget til den klart styrkede side i en længere periode. I forvejen er renten i Nationalbanken 0,10 procentpoint lavere med en rente på indskudsbeviser på -0,60%.

Valuta

Dollaren forventes på kort sigt at falde lidt tilbage, da amerikanske renteforhøjelser mere eller mindre er indpriset i markedet, og at ECB nu begynder med deres rentestigninger i juli. Desuden er noget af safe-haven effekten på krigen i Ukraine aftaget. På længere sigt bliver dette mere udtalt, og dollaren forventes yderligere svækket overfor euroen, såfremt krigen i Ukraine ikke eskalerer.

Kronen forventes at blive svækket en smule i løbet af juni, hvor Skattestyrelsen stopper for virksomheders muligheder for at placere indskud på skattekonti til nul-rente, hvilket forøger sektorens nettolikviditet. Nationalbanken forventes ligeledes at følge ECB’s kommende rentestigning i juli.

Svenske kroner forventes på kort sigt at styrkes på forventning om rentestigning på Riksbankens rentemøde ultimo juni. På længere sigt forventer vi, at både svenske og norske kroner kan blive svækket i takt med, at vi i 2023 risikerer at se ind i recession og risk-off.

Aktier og allokering

Inflation og forventninger til centralbankernes indsats er fortsat afgørende temaer på markederne. Inflationen i USA viser spæde tegn på at stabilisere sig omkring en top for denne gang, mens det ventes at ske for Europa indenfor få måneder. Mens rentemarkederne viser tegn på at have prisningen af de kommende renteforhøjelser fra USA’s centralbank på plads for nu, er tilpasningen af højere renter fra den europæiske centralbank stadig under udvikling, og renterne fortsætter derfor opad i Europa.

I vores hovedscenario vil inflationen de kommende måneder bekræfte, at vejen herfra er nedad, og prisningen af centralbankerne ventes at stabilisere sig ikke langt fra de nuværende niveauer. I dette scenario kan der være plads til en positiv reaktion på aktiemarkederne, hvor stemningen lige nu er ekstrem pessimistisk. For nu fastholder vi derfor en neutral vægt på hovedaktivklasserne aktier, kreditobligationer og sikre obligationer.

Når vi kommer længere hen på året, er usikkerheden højere, specielt i forhold til, hvor hurtigt inflationen bevæger sig nedad, og hvor aggressivt centralbankerne vil agere, hvis det ikke går hurtigt nok. Som det ser ud nu, er risikoen for aktier derfor større på nedsiden end opsiden, når vi kigger frem mod årets sidste del.

Fredag den 10. juni 2022

 • Danmark
          Ultimo 2021       10.06.2022       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Rente 2-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  0,05%

  -0,60%

  -0,60%

       

  1,75%

  1,11%

  -0,60%

       

  1,70 - 1,90%

  1,00 - 1,40%

  -0,35 - -0,40%

       

  1,80 - 2,30%

  1,10 - 1,60%

  0,85 - 1,00%

  DKK pr. 100 EUR         743,65       743,60       743,50 - 744,50       744,00 - 746,00
  DKK pr. 100 USD       656,12       700,20       672,00 - 702,00      

  658,00 - 678,00

  DKK pr. 100 SEK       72,60        70,80       71,00 - 73,00        70,00 - 72,00
  DKK pr. 100 NOK        74,59        73,20       73,00 - 75,00        71,00 - 73,00 

   

 • Eurozonen
          Ultimo 2021       10.06.2022       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's REFI rente       0,00%       0,00%       0,30%       1,30%
  ECB's deposit rente       -0,50%       -0,50%       0,00%       1,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,21%       1,42%       1,45 - 1,65%       1,45 - 1,95%
  Rente 2-årig tysk statsobligation       -0,64%       0,84%       0,75 - 1,15%       0,85 - 1,35%

   

 • USA
          Ultimo 2021       10.06.2022       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed Funds       0,00 - 0,25%       0,75 - 1,00%       1,75 - 2,00%       3,00 - 3,50%
  Rente 10-årig statsobligation       1,52%       3,00%       2,90 - 3,10%       2,70 - 3,05%
  Rente 2-årig statsobligation       0,73%       2,61%       2,60 - 3,00%       2,50 - 3,00%
  USD pr. 100 EUR       113,73       106,30       106,00 - 109,00       110,00 - 113,00