Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Overordnede betragtninger

Vi ser de aktuelle vækstforudsætninger fortsæt som værende stærke i øjeblikket, om end det taber fart i takt med genopretningen. Finans- og pengepolitikken i samspil skaber gode betingelser for økonomien, men begge vil over den kommende tid taktvist trække sig og fylde mindre. Risiciene er symmetriske i ned- og opadgående retning, forstået ved henholdsvis et nyt økonomisk tilbageslag forårsaget af pandemien og omvendt en økonomi, som bevæger sig med for høj fart, hvilket sætter priser og lønninger under pres, som vil bremse økonomien gennem flere kanaler.

Den økonomiske aktivitet er opadgående, hvilket bekræftes af tal for 2. kvartal fra USA såvel som eurozonen. USA er tilbage på niveauet fra før krisen, mens vi først ser eurozonen komme tilbage i 2022.

Finanspolitikken har haft godt fat i USA, om end vi har set toppen, og senest også vundet frem i Europa. Pengepolitikken leverer fortsat et solidt fundament for genopretningen. Hverken FED eller ECB har særlig travlt med at stramme til som følge af den symmetriske og iboende risiko for økonomien. Vi forventer dog, at FED indenfor nær fremtid fremlægger en plan for neddrosling, tapering, i opkøbene. Hos ECB udløber PEPP til marts næste år, hvor vi også inden længe bliver præsenteret for en ny plan herfra. Vi forventer dog ikke, at hverken FED eller ECB kommer til at byde op til mærkbart højere renter indenfor den nære fremtid. Renteforhøjelse ligger et godt stykke ude i horisonten.

Inflation

Der er pres på kedlerne i forbindelse med genopretningen, mens en stærk varehandel og industri efterlader tydelige spor om ophobede ordrer og mangel på materiel, hvilket giver sig udslag i højere priser. Det har - blandt flere elementer - bidraget til et løft i inflationen.

Vi ser den højere inflation som primært midlertidig, da en tilpasning vil finde sted, samt basiseffekter vil gå ud af inflationen. Vi har endnu i vente for alvor at se inflationen være drevet af løninflation, hvor arbejdsløsheden fortsat er på et forhøjet niveau sammenlignet med før krisen. Genopretningen og den
tilhørende lukning af hullet fra coronakrisen, vil dog give et opadgående pres på inflationen i 2022, og løninflationen er rykket tættere på den seneste tid. Samlet set forventer vi, at inflationen topper i denne ombæring i efteråret for derefter at falde tilbage, men på et højere niveau end før krisen.

Renter

Vores renteforventninger er i tråd med vores vækst- og inflationsudsigter, hvor vi ser et lille gradvist løft i renterne. Det vil særligt være trukket af de lange renter og dermed en stejling af rentekurven.

Centralbankerne vil undlade at trække tæppet væk under den økonomiske genopretning. Vi forventer, at den europæiske centralbank vil fungere i en stabil baggrundsrolle uden ændringer i pengepolitikken. Næste større skridt bliver først til marts næste år, hvor PEPP rammer horisonten, mens renteændringer ligger længere ude i fremtiden.

For den amerikanske centralbank ser vi først en udmelding om at drosle ned for opkøbene i løbet af efteråret. Centralbankens medlemmer ser første renteforhøjelse i 2023. Det er fremrykket, hvilket vi tidligere har nævnt havde en tiltagende sandsynlighed.

Valuta

Vi forventer en stærkere dollar, og de fleste scenarier tilsiger dette udfald. Den amerikanske økonomis hurtigere genopretning ovenpå coronakrisen, en amerikansk centralbank, der signalerer stramning hurtigere end tidligere ventet, iboende usikkerhed fra pandemien samt geopolitiske risici.

Riksbanken har ikke travlt, og vi forventer, at den svenske krone vil ligge nogenlunde stabil. Fart i økonomien og aktuel fart på boligmarkedet kan blive kilden til styrkelse i den svenske krone.

Den norske krone skruer vi forventningerne ned til. Dette sker i forlængelse af det seneste olieprisefald. Norges Bank vil dog holde hånden under den norske krone, med den ventede strammere pengepolitik.

Hertil ser vi den danske krone, som aktuelt er styrket overfor euroen, returnere senere på året og vende tilbage mod pariteten, hvilket fortsatte interventioner fra Nationalbanken vil understøtte.

Aktier og allokering

På overfladen ser det fornuftigt ud på aktiemarkederne, men den bedste tid har været her. Allokeringsmæssigt tages noget af gevinsten hjem, hvor vi har handlet aktieandelene ned på neutral vægt. Vi ser sprækker og kortsigtede svaghedstegn uden dog at forvente nogen større korrektion.

På kredit er der ikke meget mere at give af. Spreads er kørt langt ind i takt med den sencykliske udvikling. I begyndelsen af opsvinget ser vi typisk performance i kredit, mens vi i den senere del alene ser lille performance.

I vores allokering er vi aktuelt neutral på aktier, neutral på kredit og neutral på obligationer.

Risici

De største risici er symmetriske omkring den iboende risiko fra pandemien og den kommende tids vækst og genopretning.

På den ene side er der risiko for et nyt tilbageslag ved ændringer i den aktuelle corona- og vaccinesituation. Her er der især tale om fortsat høj global smitte, som tilfører risiko for nye mutationer og tilhørende lavere vaccineeffektivitet.

På den anden side er der en iboende risiko for, at økonomien kommer til at påtage sig for stor en hastighed. Vi anser denne risiko for tiltagende, hvor USA i øjeblikket løber hurtigt og har stærke udsigter. Det har løftet inflationen mærkbart, som har rettet verdens øjne skarpt mod den amerikanske centralbank
om hurtigere stramning end tidligere ventet.

Onsdag den 8. september 2021

 • Danmark
          Ultimo 2020       07.09.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.

  Rente 10-årig statsobligation

  Nationalbankens indlånsrente

       

  -0,37%

  -0,75%

       

  -0,05%

  -0,50%

       

  -0,15 - 0,05%

  -0,60 - -0,50%

       

  -0,05 - 0,25%

  -0,60 - -0,50%

  DKK pr. 100 EUR         743,93       743,65       743,50 - 744,50       744,00 - 745,00
  DKK pr. 100 USD       605,76       631,50       625-640      

  630,00 - 650,00

  DKK pr. 100 SEK       73,97        73,00       71,50 - 73,50        72,00 - 74,00
  DKK pr. 100 NOK        70,53        71,50       71,00 - 73,00        73,00 - 75,00 

   

 • Eurozonen
          Ultimo 2020       07.09.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,50%       -0,50%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       -0,56%       -0,33%       -0,40 - -0,20%       -0,30 - 0,00%
                                   

   

 • USA

   

          Ultimo 2020       07.09.2021       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       0,00 - 0,25%       0,00 - 0,25%       0,00 - 0,25%       0,00 - 0,25%
  Rente 10-årig statsobligation       0,93%       1,37%       1,25 - 1,50%       1,35 - 1,90%