Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Periskopet efterår 2020

Periskopet efterår 2020

24. august 2020
Gå til nyhedsoversigt

Usikkerhed

Genopretningen af den amerikanske og europæiske økonomi er nu i gang efter historisk dyk i aktiviteten. Penge- og finanspolitikken er blevet lempet i alle lande, og statsgælden er stigende.

Trods den massive støtte til økonomierne forventer vi en langstrakt og sløv genopret-ning, hvor der vil gå flere år, inden aktiviteten, målt med BNP, er tilbage på før-Corona niveauet. Samtidig er usikkerheden om fremtiden meget stor, bl.a. afhængig af disse to faktorer:

• Kommer der en udbredt 2. bølge af Corona, som nødvendiggør nye nedlukninger?
• Hvordan påvirkes privatforbruget af den nye situation med arbejdsløshed og øget job usikkerhed?

For 2020 som helhed forventer vi en nedgang i det amerikanske BNP på mellem 5% og 7% efterfulgt af en fremgang i kalenderåret 2021 på mellem 2% og 5%. For eurozonens vedkommende forventer vi et fald i BNP på mellem 5% og 10% i 2020 efterfulgt af en stigning i 2021 på mellem 3% og 8%.

Inflationen forventes at forblive meget lav.

Hele verden er ramt af Coronakrisen, men herhjemme kan vi glæde os over, at flere elementer allerede peger den rigtige vej. Samlet set forventer vi, at BNP vil falde med 3% for året som helhed, og stige med det samme allerede næste år. Vi forudser altså stadig et dybt men kort tilbageslag til dansk økonomi.

Her kan du læse Periskopet efterår 2020