OECD skruer igen lidt op for optimismen for verdensøkonomien

Forventningerne til væksten i verdensøkonomien i 2021 opjusteres til 5,8%

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
IMF skruer op for optimismen – Europa falder bagud

OECD har netop offentliggjort deres nyeste prognose for den globale økonomi, og det generelt opjusteringer, som præger prognosen. For­vent­nin­ger­ne til væksten i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en i 2021 opjusteres til 5,8% mod tidligere 5,6%, som de skønnede tilbage i begyndelsen af marts. I december forventede OECD blot 4,2% vækst i år, så er der tale om en mærkbar opjustering på et halvt års tid. I 2022 ventes nu vækst på 4,4%, hvor det tidligere lød på 4,0% i marts.

Det går frem igen for ver­den­s­ø­ko­no­mi­en efter et horribelt år, og det betyder, at opju­ste­rin­ger­ne i øjeblikket står i kø. Kort fortalt kommer ver­den­s­ø­ko­no­mi­en hurtigere tilbage på sporet fra før krisen. Vi er fuldstændig på linje med OECD om, at et bedre verdensbillede tegner økonomien, men vi kommer heller ikke udenom, at risiciene fortsat er meget store. På den ene side har vi fortsat pandemien som farlig for økonomien, hvor fornyet eskalerende smitte, mutationer og ringere vaccineeffekt står højt på risikolisten. På den anden side står vi i den situation, at med den tiltagende fart i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, så er risikoen, at det nogle steder kan gå for hurtigt. Særligt i USA er bekymringen om en for høj hastighed reel, og her skruer OECD også deres vækst­for­vent­ning op for i år.

Vi ser fortsat en blød landing ovenpå genopretningen og er generelt ganske optimistiske på økonomiens vegne. Vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne er ekstremt stærke, hvor genopretningen vil blive drevet videre af igangværende fi­nans­po­li­ti­ske rygstød, medvind fra cen­tral­ban­ker­nes pengepolitik samt vac­ci­neud­rul­nin­gen. Der er lagt i kakkelovnen til nogle ganske fornuftige vækstår. Vi skal dog også huske på, at væksten kommer på ryggen af et dybt dyk i 2020.

Slaget fra coronakrisen i 2020 er blevet mindre end frygtet, om end det stadig er ale om et dybt dyk til økonomien. Således ender 2020 ud med, at BNP faldt med -3,5%, hvilket er mærkbart mindre end i tidligere prognoser fra OECD. I juni sidste år forudså OECD et fald i BNP på -6%.

Også med danske briller er dagens prog­no­se­opju­ste­ring positiv læsning. Mere end 800.000 jobs i Danmark er relateret til eksporten, og selvom vi er mere beskyttede som følge af vores eks­port­sam­men­sæt­ning med en stor andel af medicin og grønne løsninger, så er der ingen tvivl om, at vi er udsatte på eksportfronten samlet set. Men OECDs væsentligt lysere blik på den økonomiske tilværelse hjælper til at lette spændingerne. Dog skal vi huske på, at ver­den­s­ø­ko­no­mi­en samlet set fortsat er mindre i dag end før krisen.

Malurten i bægeret er, at den europæiske økonomi skiller sig negativt ud på et globalt plan. Selvom eurozonen økonomi også opjusteres i prognosen, så er der uændret udsigt til, at vi som region bliver hægtet en anelse af i forbindelse med hele coronakrisen. Europæisk økonomi vil med andre ord være længere tid om at genfinde sine gamle niveauer sammenlignet med blandt andet USA. OECD forventer vækst i BNP i eurozonen på 4,3% i år efterfulgt af 4,4% til næste år. Det kommer efter et slag i 2020 på -6,7%. For USA ser OECD i år vækst på 6,9% og i 2022 på 3,6% efter sidste års relativt set mildere fald på -3,5%.

Relaterede artikler