Markant positiv overraskelse fra den europæiske erhvervstillid - særligt Tyskland overrasker

PMI-indekset rammer 52,5 i marts mod 48,1 i februar.

Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Markant positiv overraskelse fra den europæiske erhvervstillid - særligt Tyskland overrasker

Friske tal for den europæiske erhvervstillid viser positive takter. PMI-indekset, der er et mål for er­hverv­stil­li­den, målt ved ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation, rammer 52,5 i marts mod 48,1 i februar. Det var ventet, at indekset ville lande på 49,1 hvorfor dagens tal er en positiv overraskelse. Det er første gang i fem måneder det samlede indeks lander over 50.

En værdi over 50 indikerer fremgang i den økonomiske aktivitet i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 indikerer tilbagegang. PMI-indekset er dog kun en indikator, og de store udsving under coronakrisen samt mange værdi tæt på 50, betyder at man skal være varsom med hårde konklusioner.

Tallet overrasker klart til den positive side, efter mange kedelige måneder med mere eller mindre stilstand. Dagens tal bidrager til optimisme. For det første er økonomien væsentlig mindre ramt end i foråret, og samtidig bliver lyset for enden af tunnelen stærkere, idet vi hver dag kommer længere med vac­ci­neud­rul­nin­gen, som har potentiale til at sætte fut under økonomien. Vi kommer dog ikke uden om, at den europæiske genopretning trækker i langdrag, hvor restriktioner og smitte holder store dele af økonomien tilbage.

Dagens tal viser også, at det særligt er den tyske økonomi, der driver fremgangen. Er­hverv­stil­li­den lyder for Tyskland på 56,8 mod forventet 51,6. Den stærke tyske økonomi skal ses i lyset af, at industrien fylder mere i den samlede økonomi end f.eks. Frankrig, der har en større andel service. I Tyskland lyder industriens erhvervstillid på hele 66,6, hvilket er det højest nogensinde målt! I Frankrig lander er­hverv­stil­li­den på 49,5 mod forventet 47,2.

Coronakrisen er en todelt krise, hvor industrien oplever fremgang mens særligt ser­vi­ce­er­hver­ve­ne lider under de økonomiske restriktioner. I industrien lyder er­hverv­stil­li­den på 62,4 mod 57,9 i sidste måned. Det var forventet, at indekset ville lande på 57,6 hvorfor dagens tal er en positiv overraskelse.  Selvom industrien buldrer afsted, står ser­vi­ce­sek­to­ren efterladt tilbage på perronen. Er­hverv­stil­li­den i ser­vi­ce­sek­to­ren lyder på 48,8, mod 45,7 i sidste måned. Det var forventet, at indekset ville ende på 46, hvorfor tallet her også er en positiv overraskelse. Ser­vi­ce­er­hver­ve­ne har det sværere end industrien, da man er hårdere ramt af de økonomiske restriktioner, der blandt andet forhindre mange restauranter i at være åbne.

Der er er ærgerligt, at ser­vi­ce­in­du­stri­en lider under de økonomiske restriktioner. Vi kan dog glæde os over, at industrien buldrer videre, hvorfor det økonomiske tilbageslag er mildere nu, end det vi så i foråret. Det giver også et samlet stærkere udgangspunkt, når vi igen åbner økonomien.

Selvom vi forventer højere vækst i EU den kommende tid, så kommer vi ikke uden om, at EU falder bagud sammenlignet med blandt andet USA. For­ud­sæt­nin­ger­ne for en genopretning er til stede i EU, men de er bare ikke lige så stærke som andre steder. F.eks. har den amerikanske økonomi mere medvind fra finanspolitisk stimulis og hurtigere vac­ci­neud­rul­ning. Det er brandærgerligt set med det danske briller, da mere ned halvdelen af vores eksport går til EU, hvilket samlet set beskæftiger omkring 450.000 danske jobs.

Relaterede artikler