IMF skruer op for optimismen – Europa falder bagud

IMF forventer en global vækst i år på 6 procent.

IMF skruer op for optimismen – Europa falder bagud

IMF har netop sendt en ny prognose på gaden, og overordnet er det virkelig glædelig læsning. IMF er blevet mere optimistiske omkring de økonomiske udsigter, og ver­den­s­ø­ko­no­mi­en forventes at komme hurtigere tilbage efter coronaslaget.

IMF forventer en global vækst i år på 6 procent og 4,4 procent næste år, en stærk vækst der skal ses i lyset af et BNP-fald på 3,3 procent i 2020. Tilbage i januar forventede IMF et økonomisk tilbageslag i 2020 på 3,5 procent, efterfulgt af en vækst på 5,5 procent og 4,2 procent i henholdsvis 2021 og 2022.

Grundlæggende er der også grund til at være optimistiske på økonomiens vegne. Centralbanker verden over understøtter opsvinget, og fi­nans­po­li­tik­ken viser muskler. Dertil har vi i dag flere vac­ci­ne­al­ter­na­ti­ver, hvilket vil være med til at understøtte en hurtigere vac­ci­na­tions­pro­ces.

På trods af globalt stærke vækst­for­ud­sæt­nin­ger, så er det ikke alle, der kommer lige hurtigt tilbage fra krisen. I USA forventes i år en vækst på 6,4 procent efterfulgt af 3,5 procent næste år. Til sammenligning lyder for­vent­nin­ger­ne til væksten i Euroområdet på 4,4 procent i år og 3,8 procent i 2022. Dertil oplevede Euroområdet et større slag til økonomien, hvor BNP faldt med 6,6 procent i 2020 sammenlignet med et fald på 3,5 procent i USA. Det stærkere økonomiske comeback i USA skyldes blandt andet en kraftigere fi­nans­po­li­ti­ske stimulans samt en hurtigere vac­ci­neud­rul­ning.

Det er glædeligt at den amerikanske økonomi kommer så stærkt tilbage, også for dansk økonomi. Malurten bliver dog vores største handelspartner EU, der falder bagud i den økonomiske genopretning. Begge lande er vigtige han­dels­part­ne­re for Danmark, men EU er ubetinget den vigtigste. EU aftager næsten halvdelen af vores eksport, hvilket betyder at mere end 350.000 danske eks­port­ar­bejds­plad­ser afhænger af den europæiske eksport, hvor den amerikanske til sammenligning beskæftiger omkring 90.000 arbejdspladser.

Eksporten er og bliver lidt en hovedpine for dansk økonomi på trods af et globalt opsving. Vi har dog været forskånet for de største tilbageslag, da vi har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med fokus på medicin og vindmøller. Den danske eksport har derfor klaret sig rigtig flot igennem coronakrisen, men eksportens sammensætning betyder også, at vi ikke skal forvente en eksplosiv vækst som følge af den globale økonomiske genopretning.

IMF opjusterer/nedjustere den danske vækst

Med dagens prognose har IMF også et bud på den danske vækst. IMF regner med et tilbageslag på 3,3 procent i 2020 og en efterfølgende vækst på 2,8 procent i 2021 og 2,9 procent i 2022. Tilbage i oktober, hvor de sidst lavede en prognose for dansk økonomi, regnede IMF med et økonomisk tilbageslag på 4,5 procent i 2020 og en vækst i år på 3,5 procent. IMF ser altså dansk økonomi komme hurtigere tilbage efter krisen.

Vi er også optimistiske på dansk økonomis vegne. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser endnu en opjustering af væksten i 2020, hvilket har mindsket det økonomiske tilbageslag. De nyeste tal viser et fald i BNP på 2,7 procent i 2020. Dansk økonomi har været igennem nogle hårde måneder, men vi forventer en imponerede vækst i resten af året. Den vækst vil tiltage som de økonomiske restriktioner lettes, og understøttes af de nyligt udbetalte feriepenge.

Relaterede artikler