ECB holder fast i rekordlav rente og uændret opkøbsprogram

ECB besluttede at fastholde renten på rekordlave -0,50%

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet juli måneds rentemøde. ECB besluttede at fastholde renten på rekordlave -0,50% samt at holde op­købspro­gram­mer­ne fuldstændig uændret.

ECB kører videre med fast hånd på rattet. Banken fastholder opkøbsprogram og den rekordlav rente, som har været en del af den økonomiske virkelighed i efterhånden to år. Den rekordlave rente og en meget vedholdende obligations-støvsuger understøtter den igangværende genopretning i europæisk økonomi i øjeblikket.

Fokus er særligt på op­købspro­gram­met PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, som der i op­købs­ha­stig­he­den er skruet op for henover sommeren. ECB melder i dette rentemøde intet nyt ud om programmet, så dets reelle fremtid svæver fortsat i det uvisse. PEPP blev lanceret i begyndelsen af coronakrisen og er løbende blevet hævet milliardomfang til de nuværende 1.850 mia. euro. Programmet varer som minimum til udgangen af marts næste år, men det er vores klare forventning, at ECB på den anden side af sommeren vil melde mere klart ud om dets fremtid.

Selvom den første pengepolitik kører uændret videre, så er selve ren­te­med­del­el­sen, deres forward guidance, ændret fuldstændig. Det sker i forlængelse af den ændrede pengepolitiske strategi, som centralbanken of­fent­lig­gjor­de tidligere på måneden med en symmetrisk in­f­la­tions­mål­sæt­ning på 2% på det mellemlange sigt. Der er således frisket gevaldigt op  i teksten og følger tråden fra den nye strategi.

ECB ændrede tidligere på måneden i strategien for pen­gepo­li­tik­ken. Man sigter nu efter en symmetrisk in­f­la­tions­mål­sæt­ning på 2% på det mellemlange sigt. Det en implicit lempelse, eftersom det betyder, at man vil tillade inflationen at skyde over 2% for en periode uden nødvendigvis at skulle stramme pen­gepo­li­tik­ken. Samme retning har vi set hos den amerikanske centralbank, så ændringen i ECB er helt ikke uden fortilfælde og dermed ikke et epokegørende tiltag. Mar­keds­re­ak­tio­nen var da også begrænset.

Netop inflation er blevet et varmt emne, og inflationen er da også steget i eurozonen. Dog er sædet endnu ikke voldsomt varmt under ECB, og samtidig har centralbanken jo også tilføjet den ekstra fleksibilitet i strategien med en inflation over målet for en periode uden af skulle stramme pen­gepo­li­tik­ken. Ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB ligger år ude i fremtiden, mens opkøbene kun langsomt og gradvist vil fases ud. Det forventer vi dog først vil ske fra næste år, og det vil ske i et meget langsomt tempo.

Med danske briller spiller ECBs pengepolitik en rolle for de danske renter. Den negative rente hos ECB er med til at holde de danske renter i bund, som danskerne oplever både på låne- og indlånsfronten. Aktuelt er den danske krone styrket overfor euroen, og Nationalbanken har de seneste fem måneder interveneret i va­luta­mar­ke­der­ne for at forsvare kronen. I sidste ende kan Nationalbanken dog blive tvunget ud i en selvstændig ren­te­ned­sæt­tel­se. Det er ikke vores hovedscenarie, men det har bevæget sig tættere på.

Relaterede artikler