ECB fastholder rekordlav rente - og uændret opkøbsprogram

Med danske briller spiller ECBs pengepolitik en rolle for de danske renter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nationalbanken har holdt sige ude af markedet

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet deres rentemøde, hvor den ledende rente blev fastholdt på rekordlave -0,50%. Samtidig fastholdes opkøbene fuldstændig uændret.

Dagens ren­te­be­slut­ning må siges at falde ind under kategorien Non-event. Ingen ændringer i hverken rente eller opkøb og meget få ord er ændret i pres­se­med­del­el­sen. De leverer i bund og grund det, som var ventet, og mar­keds­re­ak­tio­nen er da også til den let ignorerende side, hvor renterne som førstereaktion er ganske upåvirkede.

Der bliver i øjeblikket holdt et vågent øje med PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, som blev søsat i forbindelse med coronakrisen. Op­købspro­gram­met er løbende blevet hævet og har aktuelt et samlet omfang på 1.850 mia. euro. Det er sat til at vare som minimum til udgangen af marts næste år.

Ved seneste rentemøde i marts nævnte man, at der skulle skrues op for opkøbene. Noget som gentages i det netop overståede mødes pres­se­med­del­el­se. Men der er netto ikke rigtig leveret, og ECB nøler fortsat. Det vil Christine Lagarde med stensikkerhed blive spurgt ind til under pressemødet, mens der også vil blive forsøgt at kaste lys på den fortsat uvisse fremtid for PEPP fra om et år. Hendes ord vil blive nøje målt på vægtskålen, men vi forventer ikke, at det kommer til at stille noget i et nyt lys. Det må vi vente med til juni.

Højere inflation har den seneste tid fået en hel del opmærksomhed, og det er med god grund. Inflationen er steget i euroområdet, og de tyske pro­du­cent­pri­ser kom også ud højere end ventet i tirsdags. Men dels ligger inflationen fortsat et stykke fra ECBs målsætning, dels er stigningen delvist drevet af midlertidige forhold. Vi ser derfor ingen brændende platform for ECB til at skulle stramme pen­gepo­li­tik­ken lige foreløbig.

Med danske briller spiller ECBs pengepolitik en rolle for de danske renter. Groft sagt er den negative rente hos ECB med til at holde de korte danske boligrenter i ekstremt kort snor, og billedet med lave renter ser vi fortsætte. Aktuelt er den danske krone styrket overfor euroen, og det kan ligefrem tvinge Nationalbanken ud i en selvstændig ren­te­ned­sæt­tel­se. Hertil påvirker op­købspro­gram­mer­ne til at holde de lange danske renter nede på fastforrentede lån, som er danskernes favorit. Her er renten steget fra 0,5% i begyndelsen af året mod 1%-1,5% i dag. Vi forventer, at der det kommende år vil byde på svagt stigende renter ført an af de lange renter.

Relaterede artikler