ECB fastholder rekordlav rente

Sølle 10 ord blev udskiftet i rentemeddelelsen i forhold til april.

FED holder fast i 0-rente

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet rentemøde. Her blev det besluttet at fastholde den ledende rente på rekordlave -0,50%, hvilket har været tilfældet siden september 2019.

Samtidig er opkøbene uændret, hvor fokus især er på PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, som blev søsat i forbindelse med coronakrisen. Op­købspro­gram­met er løbende hævet og aktuelt har et samlet omfang på 1.850 mia. euro og sat til at vare som minimum til udgangen af marts næste år.

Kursen hos ECB er klippefast, og centralbanken efterlader absolut ingen ændringer. Sølle 10 mere eller mindre ubetydelige ord er udskiftet i ren­te­med­del­el­sen i forhold til april. Der var spekuleret i, at ECB allerede nu ville italesætte fremtiden for PEPP, men der er ikke skyggen af reelle ændringer på det skriftlige udover lidt præciseringer. Det havde vi helle ikke forventet, da man vil bidrage til genopretningen så smidigt som overhovedet muligt over en længere periode og ikke være dem, som slår bremsen i. Endnu i hvert fald.

I ECB har man tidligere italesat at skrue signifikant op for PEPP-opkøbene, som også delvist er imødekommet gennem den seneste tid. I dagens ren­te­med­del­el­se præciserer man dog, at der er tale om nettoopkøbene, hvilket der tidligere har været forvirring omkring. Samtidig ændres ordlyden også til, at den højere op­købs­ha­stig­hed bliver over det kommende kvartal, mens det tidligere lød på den aktuelle kvartal. Tempoet er sat en anelse op uden dog at blæse nogen bagover. Det vil Christine Lagarde blive spurgt ind til ved pressemødet, mens der også vil blive forsøgt at kaste lys på den fortsat uvisse fremtid for PEPP, som har en bagkant om mindre end et år.

Højere inflation har den seneste tid fået en hel del opmærksomhed, og det er med god grund, da inflationen er steget i euroområdet. Ker­ne­in­f­la­tio­nen ligger dog fortsat et stykke fra ECBs målsætning, og samtidig er stigningen delvist drevet af midlertidige forhold. Stolen under ECB er i vores optik endnu ikke voldsomt varm for at stramme pen­gepo­li­tik­ken her og nu. Den kan dog blive en hel del varmere senere på året, hvilket vi også forventer.

Med danske briller spiller ECBs pengepolitik en rolle for de danske renter. Den negative rente hos ECB er med til at holde de korte danske boligrenter i snor. Aktuelt er den danske krone samtidig styrket overfor euroen, og det kan ligefrem tvinge Nationalbanken ud i en selvstændig ren­te­ned­sæt­tel­se. Hertil påvirker op­købspro­gram­mer­ne til at holde de lange danske renter nede på fastforrentede lån, som er danskernes favorit. Her er renten dog steget fra 0,5% i begyndelsen af året til 1,5% i dag. Vi forventer, at det kommende år vil byde på svagt stigende renter ført an af de lange renter.

Relaterede artikler