Den amerikanske centralbank sender renteforhøjelse lidt tættere på

Farten har været høj i økonomien med uafbrudt beskæftigelsesfremgang i 2021.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Den amerikanske centralbank har netop meldt ud, at de fastholder renten på rekordlave 0%-0,25% og opkøbene uændret på 120 mia. dollars om måneden. Der er i bund og grund ingen ændringer i pen­gepo­li­tik­ken i denne ombæring, og markederne tager det da også med ophøjet - og forventet - ro. Den amerikanske 10-årige rente ligger stort set uændret i forbindelse med ren­teud­mel­din­gen.

Den amerikanske centralbank holder som ventet fast i den eksisterende politik. Men til gengæld tilter banken en anelse tættere på, at den første ren­te­for­hø­jel­se efter coronakrisen kan komme allerede i 2022 mod tidligere 2023, som de ellers signalerede i juni. Det sker med det såkaldte dot-plot, hvor medlemmerne lige nu er eksakt lige splittede mellem, om renten er uændret eller er forhøjet ved udgangen af 2022. Skruer vi tiden blot et halvt år tilbage, så var signalet, at vi skulle ud helt efter 2023 for at finde den første ren­te­for­hø­jel­se. Så der er på kort tid tale om en gevaldig fremrykning. Det kommer imidlertid ikke som verdens største overraskelse, eftersom farten har været høj i økonomien med uafbrudt be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang i 2021, mens inflationen er skudt i vejret. Det har varmet op under centralbanken om tidligere stramning end hidtil antaget.

Dot-plot-diagrammet viser medlemmernes individuelle forventninger til, hvor den ledende rente fra FED er i fremtiden. Derfor skal signalet tages med et vist gran salt og alene ses som et blødt signal, eftersom der langtfra er fælles enighed mellem medlemmerne om rentebanen.

Med dagens nye dot-plot er me­di­an­for­vent­nin­gen lige delt mellem, at renten første gang hæves en enkelt gang i 2022 eller at den forbliver uændret. Ved seneste of­fent­lig­gø­rel­se i juni var signalet, at den første ren­te­for­hø­jel­se ville blive i 2023, hvor man ventede to ren­te­for­hø­jel­ser. Endnu tidligere på året var centralbankens me­di­an­for­vent­ning om den første ren­te­for­hø­jel­se efter 2023. Ser vi på 2023, så er forventningen også øget til, hvor renten ligger henne. Så der er altså strammet til i takt med den positive udvikling i økonomien og hop i inflation. Banken har dog været på forkant med in­f­la­tions­si­tu­a­tio­nen og givet sig selv snor ved at justere i in­f­la­tions­må­let og tillade højere inflation for en periode. Man vil således være mere tolerante overfor høj inflation i denne situation og mere bundet til fuld beskæftigelse, før man begynder at stramme pen­gepo­li­tik­ken.

Amerikansk BNP er i dag højere end før coronakrisen, og økonomien bevæger sig fortsat frem måned efter måned. Dog er tempoet gået ned. I august steg beskæftigelsen alene med 235.000, som var væsentligt ringere end ventet. Beskæftigelsen har ellers bevæget sig frem i samtlige måneder i 2021, men det ændrer ikke ved den seneste måneds skuffelse, som stiller spørgsmålstegn ved robustheden for den videre fremgang. Den samlede beskæftigelse i USA er fortsat mere end 5 mio. lavere end inden krisen. Ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten er på 5,2% mod 3,5% inden krisen.

Mens centralbanken strammer signalet en smule om en kommende ren­te­for­hø­jel­se, så venter vi stadig på en mere eksakt plan for neddrosling i opkøbene. Banken nævner i pres­se­med­del­el­sen, som i høj grad ligner den fra seneste rentemøde, at en neddrosling i opkøbene snart kan komme på tale, såfremt den økonomiske fremgang fortsætter. Så der er også her tale om en mindre retorisk stramning, som ikke er voldsomt overraskende. Det er imidlertid ikke utænkeligt, at FED har kigget nøjere på en mere klar plan til of­fent­lig­gø­rel­se, men at den plan nænsomt er lagt ned i skuffen igen efter den seneste tids grus i maskineriet. For­styr­rel­ser­ne kommer blandt andet på baggrund af lidt ringere økonomiske nøgletal, herunder be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen, mens de finansielle markeder også har vaklet på det seneste, hvor Evergrande-affæren i Kina har sendt varslende chokbølger verden over. En udrulning i neddrosling i opkøbene ville risikere at sende yderligere bølger gennem markederne. Vi ser, at den amerikanske centralbank præsenterer en mere detaljeret plan sidst på året, men de har ikke travlt.

Relaterede artikler