744.000 nytilmeldte ledige i USA

Der var forventet 680.000 nytilmeldte ledige.

Regeringen varsler BNP-fald på mellem 3% og 6% i 2020

Friske tal fra USA viser, at der sidste uge var 744.000 nytilmeldte ledige i USA. Det er en lille opgang fra sidste uges 728.000. Der var forventet 680.000 nytilmeldte ledige, hvorfor dagens tal desværre lander dårligere end ventet.

744.000 er mange ledige, og er bestemt ikke noget, der skal negligeres, da det er på niveau med de værste uger under finanskrisen. Antallet af nytilmeldte ledige er i øjeblikket mere end 3 gange højere end det vi niveau vi så inden krisen. På trods af mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, så er det dog langt bedre end de første uger under coronakrisen, hvor vi havde mere end 6 mio. le­dig­heds­til­mel­din­ger om ugen. Selvom antallet af le­dig­heds­til­mel­din­ger i sig selv er høje, skal vi ydermere tillægge de mange ledige på særlige pan­de­mi­o­rd­nin­ger.

Antallet af nytilmeldte ledige fortsætter nogenlunde i det spor, vi har set siden sommers, men vi forventer bedre tider. Den Amerikanske økonomi står overfor et regulært vækstboom, hvor både finanspolitik og pen­gepo­li­tik­ken i den grad understøtter opsvinget. Vi forventer derfor, at der ikke vil gå lang tid før vi må forvente at se antallet af le­dig­heds­til­mel­din­ger vende tilbage til normalen.

Det godt nyt, også med danske øjne, da USA er en af vores vigtige han­dels­part­ne­re. En amerikansk økonomi i fremgang vil forhåbentlig og forventeligt smitte af på den danske eksport, og det vil komme de over 90.000 eks­port­ar­bejds­plad­ser, som afhænger af amerikansk eksport, til gode.

Dagens tal viser også hvor mange, der meldte sig som fortsatte ledige i forrige uge. 3,734 mio. amerikanere melder sig som fortsatte ledige, hvilket er et lille fald fra den tidligere uges 3,750. Der var forventet 3,638. mio. ledige, så også her komme tallene dårligere ud end ventet.

Når antallet af fortsatte ledige ikke er højere, sammenlignet med antallet af nytilmeldte ledige, så skyldes det en stor jobrotation på det amerikanske arbejdsmarked, hvilet betyder, at selvom mange mister deres arbejde, så der også mange der kommer tilbage i beskæftigelse.

Relaterede artikler