547.000 ledige i USA – det laveste siden krisens start

Den amerikanske økonomi er i fuld gang med vaccineudrulning og genåbning.

IMF skruer op for optimismen – Europa falder bagud

Nye tal fra USA viser, at der sidste uge var 547.000 nytilmeldte ledige, hvilket er det laveste siden krisens start. Antallet af nytilmeldte ledige falder fra forrige uge hvor der var 586.000 tilmeldte. Der var forventet 610.000 nytilmeldte hvorfor dagens tal bestemt er en glædelig overraskelse.

Selvom antallet af nytilmeldte ledige er i bedring, så kommer vi desværre ikke uden om, at 546.000 er mange tilmeldinger, og er næsten 3 gange så meget som inden coronakrisen. Dertil skal vi tillægge de mange ledige, som er på særlige pan­de­mi­o­rd­nin­ger, hvilket betyder at de faktiske ledighedstal er højere.

På trods af de mange le­dig­heds­til­mel­din­ger er jeg positiv omkring udviklingen, da de for det første er langt bedre end det vi så i starten af krisen. For det andet viser både finans- og pen­gepo­li­tik­ken muskler, hvor særligt ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se og checks til forbrugerne sætter gang i forbruget. For det tredje så er nøgletallene fra i USA i øjeblikket usædvanligt stærke, hvor både erhvervstillid og detailsalg har buldret afsted.

Den amerikanske økonomi er i fuld gang med vac­ci­neud­rul­ning og genåbning, og de amerikanske nøgletal er derfor meget stærke i øjeblikket. Derfor er det vores forventning, at der vil være meget tryk på økonomien den kommende tid, hvor vi forventer buldrende vækst- og be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang. Det er bestemt glædeligt for amerikanerne, men også for os. Omkring 90.000 danske arbejdspladser arbejder med eksport til USA, og det er derfor også i vores interesse, at der er gang i den amerikanske økonomi.

I dag er der også kommet tal fra antallet af gentagne ledige, som lyder på 3,674 mio. mod 3,708. mio. ugen før. Antallet af gentagne ledige er fra forrige uge. Der var forventet 3,6 mio. hvorfor dagens tal ender lidt højere end forventet. Antallet fortsatte ledige er fortsat højt, men vi går bedre tider i møde. Genåbning og vac­ci­neud­rul­nin­gen gør, at vi forventer en beskæftigelse, som vil brage derudaf de kommende måneder.

Relaterede artikler