379.000 flere jobs i USA

Efter tilbageslaget i december, så er der igen fremgang.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra USA viser, at beskæftigelsen udenfor landbruget steg med 379.000 i februar i USA. Der var op til dagens jobrapport ventet en fremgang i februar på blot 200.000, så der er derved tale om en markant positiv overraskelse. Samtidig skrues be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning i januar også op, som dog i stort omfang imødekommes af et endnu større end hidtil ventet jobtab i december.

De flere jobs i februar er en forsættelse af januar, hvor beskæftigelsen også steg, dengang med 166.000 jobs. Med til den historie hører så også, at beskæftigelsen faldt i december med 306.000. Med andre ord har beskæftigelsen alene bevæget sig frem med 239.000 på tre måneder. Det er i sig selv relativt marginalt med tanke på, hvor langt beskæftigelsen er bagud niveauet fra før krisen.

Beskæftigelsen har været tæt på frosset fast i USA i en stor del af vinteren, men er tøet gevaldigt op på det seneste. Efter tilbageslaget i december, så er der igen fremgang, og samtidig luner det, at der er bedre tider i sigte. En ny hjælpepakke er under kraftig opsejling, som der forhandles intensivt om. Den vil sparke gang i en endnu mærkbar be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, som løbende vil gå hånd i hånd med vac­ci­neud­rul­nin­gen og bedre vækst­for­ud­sæt­nin­ger den vej fra også.

I begyndelsen af krisen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio. i marts og april sidste år. Siden fulgte syv måneder med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang på samlet set 12,6 mio., som blev afbrudt i december. Nu er beskæftigelsen så igen steget de seneste to måneder, hvilket bringer det aktuelle hul i beskæftigelsen på samlet set 9,5 mio. sammenlignet med tiden før krisen.

Der er i dag også offentliggjort tal for ar­bejds­løs­he­den, som i februar faldt marginalt til 6,2% mod januars 6,3%. Ar­bejds­løs­he­den toppede i april med 14,7% og efter et kraftigt fald, har ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten ligget mellem 6% og 7% i fem måneder i streg nu.

Den aktuelt høje arbejdsløshed bliver mere og mere problematisk, jo længere tid der går. Med et privatforbrug, som står for omkring 70% af den amerikanske økonomi, så har en vedvarende høj ledighed store konsekvenser for økonomien. Den risiko skal en ny hjælpepakke blandt andet dæmme op for. Inden krisen var ar­bejds­løs­he­den den laveste i 50 år med 3,5%. Der brygges løs på en ny hjælpepakke, og selvom Biden-ad­mi­ni­stra­tio­nen kan få svært ved at trække de fulde 1.900 mia. dollars igennem Senatet, så forventer vi, at der kommer en hjælpepakke af en så markant størrelse, at det også kommer til at kunne ses på den amerikanske beskæftigelse.

Set med danske briller er vi som eksportland blevet mere direkte afhængige af USA end tidligere og skal isoleret set glæde os over udsigterne til fornyet fremgang på den anden side af Atlanten. Den danske eksport til USA er braget op, som læner sig op ad at være vores største eksportmarked. Eksporten til USA beskæftiger omkring 90.000 danske arbejdspladser.

Relaterede artikler