FED fastholder renten omkring 0% - og forudser den bliver der i 2½ år

Rentemødet endte helt som ventet uden større reelle ændringer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB fastholder renten – holder døren pivåben for fortsat lave renter for danske boligejere

Den amerikanske centralbank, FED, har netop afsluttet deres 2-dages junimøde. Rentemødet endte helt som ventet uden større reelle pengepolitiske ændringer. Således blev den ledende rente fastholdt på 0%-0,25%, mens man fortsætter opkøbende ufortrødent med mindst samme hastighed som den nuværende.

FED var ganske hurtige på aftrækkeren i begyndelsen af coronakrisen med en flerfoldig stribe af tiltag. Det har bidraget til, at vi i dag ser mere ro på markederne og en større mar­keds­op­ti­mis­me. Derfor er det også naturligt, at vi ser en centralbank i ro og tæt på en blot fortsættelse af det, de allerede gør. Blandt andet kommer vi på rentefronten til at være vidne til 0%-rentepolitik i en rum tid endnu. I dagens of­fent­lig­gjor­te dot-diagram med de enkelte medlemmernes forudsigelser for renten, forbliver renten på det nuværende renteniveau omkring 0% indtil udgangen af 2022.

FED står i en svær balancegang, da man så småt bevæger sig fra at begrænse slaget til genopretning, og derfor ser vi også helt som ventet gør FED absolut ingenting i forbindelse med rentemødet udover at kommunikere. I den nuværende situation er det kunsten at vise, at der er styr på situationen uden behov for yderligere større pengepolitiske tiltag for nu. Hvis de for alvor åbnede døren for negative renter, ville signalet være en værre situation end antaget, og omvendt kunne indikationer om snarlige ren­te­for­hø­jel­ser sætte gang i uhen­sigts­mæs­si­ge mar­keds­be­væ­gel­ser.

Den amerikanske centralbank skød for alvor ballet i gang i kampen mod Corona i begyndelsen af marts, hvor man sænkede renten med 0,50%point. Det var første renteændring udenfor et ordinært rentemøde siden finanskrisen. Siden fulgte yderligere en rentesænkning, som var dobbelt så stor, udmelding om ubegrænsede opkøb, et øget omfang af værdipapirer, samt likviditets- og kre­dit­fa­ci­li­te­ring. Det har alt sammen bidraget til mere ro på markederne.

Centralbanken pointerer desuden i deres udmelding, at det er hensigten at fastholde renten på det nuværende lave niveau, indtil man er overbevist om, at økonomien har rystet den aktuelle situation af sig og er tilbage på sporet med at opnå maksimum beskæftigelse og prisstabilitet. Og både maksimum beskæftigelse og prisstabilitet er skudt et godt stykke ud i fremtiden. I dag har centralbanken også offentliggjort deres forventninger til den amerikanske økonomi. Noget de i øvrigt ikke har gjort siden december, altså lang tid for coronakrisens indtog. Har viser deres prognose, at amerikansk økonomi vil bakke med -6,5% i år, hvilket er et kraftigt slag til amerikansk økonomi.

Parløbet mellem pengepolitik og finanspolitik er i høj grad en afgørende magtfaktor i bekæmpelsen af de negative effekter fra coronakrisen samt den efterfølgende genopretning. Med mere ro på markederne må man derfor fokusere på, at hverken en stramning af pen­gepo­li­tik­ken eller manglende finanspolitisk stimulans udgør en bremseklods i genopretningen. Det vil udgøre en trussel for den i forvejen hårdt prøvede økonomi. Herudover er de største trusler en eventuel 2. bølge, nye markante be­skæf­ti­gel­ses­fald udenfor de først ramte brancher samt et privatforbrug i stampe. Trods de mange og store risici, så forbliver vi relativt fortrøst­nings­ful­de med troen på en om end hård, men også kortvarig recession. Der er dog ingen tvivl om, at situationen og økonomien er skrøbelig.

Med danske øjne har udviklingen i den amerikanske økonomi fået større direkte interesse de senere år, hvor USA tenderer til at være vores største sam­han­dels­part­ner. En formildende omstændighed er dog, at det især er eksport af medicin, som er steget, hvilken er mindre følsom for uro. Samtidig har den amerikanske økonomi og centralbank, udover ak­tie­mar­ke­der­ne, også et potentiale for de lange danske renter gennem de forbundne kar på de finansielle markeder. Og netop de lange danske renter er det, som henvender sig mest til ikke mindst boligejerne i disse år.

Relaterede artikler