898.000 nye arbejdsløse i USA

Ledigheden i USA har for længst toppet, og det går fortsat i en godkendt retning.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra USA viser, at 898.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge. Selvom det er flere end de forventede på 825.000 personer, så holder antallet sig under den ene mio., som har været tilfældet i otte uger nu. Der er dog fortsat tale om et enormt højt antal. Til sammenligning nåede de voldsomste uger under finanskrisen aldrig over 700.000 personer om ugen. I begyndelsen af coronakrisen nåede det ugentlige antal nytilmeldinger op på næsten 7 mio.

Ledigheden i USA har for længst toppet, og ser vi på tilmeldinger til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se, så går det fortsat i en godkendt retning. Dybest set er der faktisk mange ting, som går i den rigtige retning i amerikansk økonomi med be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning i fem måneder nu, industrien oplever fremgang, og er­hverv­stil­li­den er begyndt at se lysere på tilværelsen. På negativsiden havde vi dog gerne set, at farten i den rigtige retning var endnu højere, og samtidig tilmelder mange sig fortsat den særligt etablerede cor­o­naun­der­støt­tel­se, om end det tale også er dalende. Fremgangen i den amerikanske økonomi har mistet momentum, og det skal gerne gå endnu hurtigere med at få nedbragt en i forvejen alarmerende arbejdsløshed på omkring 8%.

Samtidig tager præ­si­dentval­get af god grund mere fokus, for hver dag der går. Og det sker blandt andet på bekostning af en ny hjælpepakke, som skal til for at give et nyt rygstød til den amerikanske økonomi og presse ar­bejds­løs­he­den ned. Desværre vil jeg blive overrasket, hvis vi kommer til at se en aftale på den her side af præ­si­dentval­get. Brandærgerligt, da det kan give dybere skår i amerikansk økonomi end ellers.

I dag er også offentliggjort tal for personer, som melder sig som fortsat ledige. Her falder antallet med næsten 1,2 mio. personer og lyder nu på 10 mio. Tallene over fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker over forrige uge, mens nye le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker sidste uge. Den særligt etablerede pan­de­mi­un­der­støt­tel­se er dog med til at holde niveauet højt, men også inklusiv den særlige understøttelse samlet bevæger ledigheden sig i nedadgående retning.

Med en fortsat høj ar­bejds­løs­heds­pro­cent på knap 8%, og endnu højere i de foregående fem måneder, er risikoen, at det sætter dybe og længerevarende spor i pri­vat­for­bru­get. Netop pri­vat­for­bru­get står for næsten 70% af den amerikanske økonomi. Vigtigheden i en fortsat dalende arbejdsløshed er stor og afgørende, da det ikke alene vil sende flere i arbejde, men samtidig skabe en større tryghed for de allerede beskæftigede, som vil understøtte forbruget. De amerikanske forbrugere er fortsat påvirkede, hvor for­bru­ger­til­li­den i øjeblikket har svært ved at vriste sig fri fra faldet i begyndelsen af krisen. Derfor kan en ny hjælpepakke spille en stor rolle i den forbindelse.

USA har fået en mere direkte betydning for dansk økonomi. De senere år er eksporten til USA steget mærkbart, og det betyder i dag, at vores eksport til USA nærmer sig titlen som vores største eksportmarked. En stor del af eksporten til USA består dog af medicin

Relaterede artikler