840.000 nytilmeldte ledige i USA

Antallet af fortsat ledige falder med lidt over en mio. personer.

Lidt ro på Nationalbanken i maj ovenpå heftige måneder

Friske tal fra USA viser, at 840.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge.

Antallet af nytilmeldte fortsætter derved at ligge på næsten samme niveau som sidste uge, der bød på 850.000 nye ledige. Der er altså stadig voldsomt mange amerikanere, der stiller sig i ledighedskøen. 840.000 er rigtig mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, og til sammenligning var der aldrig over 700.000 le­dig­heds­til­mel­din­ger per uge, da finanskrisen var på sit højeste.

På trods af det høje antal nytilmeldte ledige på 840.000 personer, så er antallet meget lavere, når vi sammenligner med starten af krisen, hvor over 7. mio. meldte sig ledige om ugen. Så der er trods alt sket en bedring på det amerikanske arbejdsmarked. Antallet af nytilmeldte ledige har desværre holdt sit nuværende niveau længe, og det lader til, at genopretningen er ved at gå i stå på den anden side af Atlanten. Det var forventet, at 820.000 amerikanere ville stille sig i ledighedskøen, hvorfor dagens tal er en lille skuffelse.

I dag er også offentliggjort tal for hvor mange, der melder sig som fortsat ledige. Antallet af fortsat ledige falder med lidt over en mio. personer. Markedet havde forventet et fald på knap 367.000 personer, hvorfor dagens tal er en glædelig overraskelse. Samlet set er der knap 11 mio. ledige i USA mod knap 12 mio. ugen før. Tallene over fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker over forrige uge, mens nye le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker sidste uge. Den særligt etablerede pan­de­mi­un­der­støt­tel­se er dog med til at holde niveauet højt. Når antallet af fortsatte ledige falder, er det en positiv nyhed. Det vidner om, at på trods af at mange amerikanere mister deres arbejder, er der også mange som finder vej tilbage på ar­bejds­mar­ke­det.

Den amerikanske økonomi står i en svær tid, og derfor er det også brandærgerligt, at Trump har udskudt for­hand­lin­ger­ne om en ny hjælpepakke, på 2.200 mia. dollars, til efter valget. Vi havde gerne set en hurtigere afklaring, da den amerikanske økonomi har behov for yderligere stimuli.

Den amerikanske økonomi har behov for at få bugt med den høje ledighed, der i øjeblikket ligger på 7,9 procent, hvor den inden krisen lå på 3,5 procent. Den høje ledighed kan bremse den amerikanske genopretning, da pri­vat­for­bru­get står for næsten 70 procent af den amerikanske økonomi.

USA har fået en mere direkte betydning for dansk økonomi de senere år, da eksporten til USA er steget mærkbart. Det betyder, at vores eksport til USA konkurrerer med Tyskland som vores største eksportmarked.

En stor del af eksporten til USA består dog af medicin, og det har traditionelt været mindre konjunk­tur­føl­somt end andre varegrupper. Den høje ledighed på det amerikanske arbejdsmarked betyder dog, at vi frygter, at mange amerikanere vil miste deres sund­heds­for­sik­rin­ger, og at det derved vil ramme den danske me­di­ci­na­l­eks­port.

Relaterede artikler