2,1 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

Nye tal viser, at 2.123.000 amerikanere søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste uge

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden står bomstille

Nye tal viser, at 2.123.000 amerikanere søgte om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i sidste uge. Ser vi over de seneste 10 uger, betyder det, at der sammenlagt er løbet mere end 40 mio. ansøgninger ind om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i forbindelse med coronakrisen. Til sammenligning rundede man kun kortvarigt 650.000 personer om ugen, da det gik stærkest under finanskrisen.

Det er helt igennem ubegribelige tal, som den amerikanske økonomi byder på uge efter uge med millioner af le­dig­heds­til­mel­din­ger. Og vi er ikke færdige endnu. Et lyspunkt er dog, at de ugentlige le­dig­heds­til­mel­din­ger er droslet konsekvent ned de seneste otte uger i streg. I begyndelsen af coronakrisen meldte 6-7 mio. sig ledige om ugen.

Det positive i de lavere le­dig­heds­til­mel­din­ger i dag er, at det tegner et billede af, at det største slag allerede har fundet sted. Det negative er derimod, at det også er et resultat af, at ar­bejds­løs­he­den allerede er ekstremt høj mange steder og potentialet for yderligere stigning begrænses. Derfor bliver det afgørende også mere og mere i hvor lang tid den høje ledighed vil vare ved, end hvor meget ledigheden kan komme mere op herfra. Den er allerede på et dybt alarmerende niveau.

En stor risiko for den amerikanske økonomi er, hvis den aktuelt høje ledighed bliver vedvarende og dermed resulterer i en langvarig reduktion i pri­vat­for­bru­get. I dag er også offentliggjort reviderede BNP-tal, som blev justeret yderligere en spids ned til annualiseret 5,0% i 1. kvartal mod 4,8% i første of­fent­lig­gø­rel­se. Det er et enormt tilbageslag, og bekymrende er det, at netop pri­vat­for­bru­get står for det langt største negative vækstbidrag. I april steg ledigheden fra 4,4% til 14,7%, og der er yderligere en stigning i vente i maj. Med pri­vat­for­bru­get som udgør næsten 70% af den amerikanske økonomi, så kan det i høj grad vil afgørende for, om det bliver en kortvarig eller langvarig recession. Selvom det hele lige nu kan lyde meget dystert, så er vi fortsat fortrøst­nings­ful­de og forsigtige optimister med en kortvarig krise i sigte, om end den bliver ekstremt dyb.

USA nærmer sig titlen som vores største eksportmarked, og derfor er vi i Danmark også blevet mere direkte afhængige af udviklingen på den anden side af Atlanten. Omkring 80.000 danske jobs er tilknyttet eksporten til USA, så det gør de seneste måneders udvikling skræmmende. Vi skal dog huske på, at en stor del af vores eksport til USA består af medicin, hvilken er mindre følsom overfor massiv uro, som vi aktuelt er vidne til. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi forventet at se et markant tilbageslag i eksporten og drøje periodevise hug over de kommende måneder.

Relaterede artikler