Disclaimer

Informationer på denne hjemmeside er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug.

Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tje­ne­stey­del­ser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale.

Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid intet ansvar for hjemmesidens nøjagtighed eller fuldkommenhed.

Eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af anbefalinger og vurderinger på denne hjemmeside, er ikke underlagt bankens ansvar.

De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til pro­duk­tion­s­tids­punk­tet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Banken samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af valuta, finansielle instrumenter eller værdipapirer, som er omtalt.