Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Regulært vækstbrag bliver svært at fortsætte

Regulært vækstbrag bliver svært at fortsætte

1. marts 2019
Gå til nyhedsoversigt

Dansk økonomi sluttede 2018 med et regulært vækstbrag! BNP steg med på 0,7 pct. i 4.kvartal og dermed slår væksten herhjemme euroområdet med flere længder. Men der er ikke meget, der taler for, at væksten fortsætter i det tempo her i 2019 - tværtimod. Vi har allerede set de første tegn på, at økonomien har tabt fart i starten af året.

Den flotte vækst i 4. kvartal 2018 er primært drevet af en stor vareeksport. Det kan virke noget overraskende i en periode hvor mange af vores største samhandelslande har haft dalende vækst. En af årsagerne er formentlig, at en betydelig del af dansk vareeksport er inden for varegrupper, der ikke er så konjunkturafhængige såsom medicinalvarer og vindmøller. Det er dog tvivlsomt, om eksporten i år formår at trodse afmatningen i global vækst og holde dampen oppe.

Andre indikatorer tyder på, at svagere global vækst er ved at sætte sig i dansk økonomi. Optimismen i både industrien og serviceerhvervene er dalet over de seneste måneder og peger samlet set på aftagende økonomisk vækst i starten af året. Forbrugertilliden har også haft pil nedad siden sommeren sidste år, selvom det kan virke mærkeligt i en periode, hvor flere kommer i job, lønningerne stiger, og boligmarkedet er i fremgang. Forklaringen er, at forbrugerne fortsat er positive om deres egen økonomiske situation, men er blevet væsentligt mere bekymrede for udsigterne for dansk økonomi overordnet. Måske ikke så mærkeligt i en tid med politisk uro, aftagende global vækst og store udsving på de finansielle markeder.

Solstrålehistorien i dansk økonomi har længe været arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen slog rekord i 2018 målt på antallet af fuldtidsbeskæftigede, og antallet af ledige er faldet til det laveste niveau siden 2009. Det er bestemt værd at glæde sig over og åbner muligheder for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Der er endnu ikke tegn på, at jobvæksten er aftaget, men beskæftigelsen er sjældent det første sted, vi ser svaghed, når økonomien taber fart. De første tegn er som regel et fald i ordreindgangen hos virksomhederne eller en stigning i lagrene pga. dalende efterspørgsel. Begge dele optræder faktisk i de seneste tal for industrien.

Med udsigt til lavere vækst i vores største samhandelslande, så er det op til privatforbruget at sikre væksten herhjemme. Bliver forbrugerne nervøse og holder yderligere på pengene, så bliver det svært at holde farten oppe i økonomien. Det er svært at vurdere, hvor stor opbremsningen bliver, og udviklingen afhænger i høj grad af, hvad der sker uden for landets grænser. Meget taler dog for en blød landing, fordi der i løbet af dette opsving ikke er opbygget store ubalancer (endnu), og økonomien er gennemgående robust. Men fokus i den økonomiske debat kan meget vel skifte i løbet af året fra den nuværende bekymring om mangel på arbejdskraft, til hvordan vi kan stimulere efterspørgslen.

Bragt i Børsen 1. marts 2019