Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Producentpriserne går gennem loftet

Producentpriserne går gennem loftet

15. december 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede producentprisindeks for varer i november er steget med 29,1% sammenlignet med november måned sidste år. Det er den største årlige stigning nogensinde i de 17 år, som statistikken går tilbage, hvor den hidtidige rekord stammer fra 2008. For en måned siden var den årlige stigning i producentpriserne på 22,4% og ved årsskiftet nede i -1,0%.

Producentprisindekset viser udviklingen i de priser, som danske producentvirksomheder sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eksportmarkedet). Det er således ikke forbrugerpriserne, men kan derimod bruges som indikator for retningen, da virksomhedernes produktionsomkostninger stiger. På hjemmemarkedet er priserne således steget med 52%, mens de på eksportmarkedet er steget med 12%.

Producentpriserne går fuldstændig gennem loftet med de her tal. Virksomheders hverdag er ganske enkelt blevet markant dyrere, og det er noget, som også de danske forbrugere kan komme til at mærke. Inflationen er allerede steget til det højeste i 13 år. Det her er et udtryk for, at der kan være bredere prisstigninger på vej til danskerne, hvor en større del af forbruget kan blive ramt. Det er vores klare forventning.

Baggrunden for de eksploderende producentpriserne skyldes i særdeleshed højere energipriser. Men også højere råvarepriser, globale flaskehalse samt udfordringer med mangel på både materialer og arbejdskraft præger hverdagen og omkostningsmønstret for virksomhederne. Energiforsyningen i producentprisindekset er det seneste år steget med voldsomme 284% i november i forhold til sidste år. Hertil kommer råstofindvinding med en stigning på mere end 174%. Fremstilling, som står for en stor del af indekset, er steget med 10,8%.

I november blev der i Danmark målt den største stigning i forbrugerpriserne i 13 år med 3,4%. Dog har en stor del af de danske forbrugere været forskånet for prisstigninger, da prisstigningerne først og fremmest har ramt forbrugerne gennem energipriserne. Ser vi fremad, og med udviklingen i producentpriserne in mente, så forventer vi, at et bredere udsnit af varer vil blive berørt af højere priser. Flere og flere virksomheder melder om mangel på materialer og arbejdskraft i både Danmark og udlandet og producentpriserne er eksploderet. Alt sammen bidrager til at danske producenters omkostninger vokser, hvilket gør det sværere for producenterne at undgå at sende omkostningerne videre via højere priser til de virksomheder, som sælger deres endelige produkter til forbrugerne.