Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Medicinalsektoren regner med lavere investeringsomfang mens producenter af møbler, elektronik osv. øger investeringsforventningerne

Medicinalsektoren regner med lavere investeringsomfang mens producenter af møbler, elektronik osv. øger investeringsforventningerne

23. april 2021
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at industrien forventer at mindske investeringsaktiviteten i år med 14 procent. Industrien svarer også, at de sidste år øgede deres investeringer med 12 procent.

Det er selvfølgelig kedeligt, at industrien regner med at mindske investeringsaktiviteten i år, men faldet dækker over en stor spredning inden for industrien. Inden for investeringsgode industrien og fremstillingen af varige forbrugsgoder regner man med at øge investeringsomfanget med henholdsvis 10 og 37 procent. Inden for mellemproduktindustrien og fremstillingen af ikke varige forbrugsgoder (hvor vi blandt andet finder medicinalindustrien) regner man med at sænke investeringsomfanget med henholdsvis 7 og 40 procent. Inden for produktion af ikke varige forbrugsgoder vil man finde produktion af f.eks. møbler og elektronik, som har været i høj kurs under coronakrisen.

Data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er indsamlet i marts, og der er derved tale om industriens egne forventninger til deres investeringer. Indikatoren har dog historisk vist sig at kunne give et praj om erhvervslivets investeringerne herhjemme.

Når investeringsindustrien og fremstillingen af ikke varige forbrugsgoder regner med at øge investeringerne på trods af et massivt økonomisk tilbageslag, så skyldes det, at coronakrisen langt fra er en industrikrise – snarere tværtimod. Coronakrisen har i særdeles ramt serviceerhvervene, mens industrien flere steder har oplevet en stigende vareefterspørgsel. Da man ikke længere har kunne bruge penge på serviceydelser, har vi i stedet efterspurgt flere varer. Derfor giver det også fin mening, at industrien har valgt investere for at kunne imødegå efterspørgslen.

Ser vi mod andre statistikker, så er der ikke tvivl om. at industrien er i godt humør. Konjunkturbarometeret vidner nemlig om, at industrien i dag er i bedre humør end man var inden coronakrisen, et humør der primært er løft af forventningerne til den fremtidige produktion.

Dagens tal er blandet læsning, men vi ved, at medicinalindustrien fylder meget herhjemme, og derfor kan dominere udviklingen. Jeg hæfter mig ved at der er store dele af industrien hvor man fortsat regner med at investeringerne. Det er glædeligt og vigtigt, at vi bliver ved med at investere. En industri, der forsat investerer, vil være afgørende for vores vækst og velstand både på den korte og lange bane. På den korte bane øger investeringerne BNP, mens de på den lange bane øger produktiviteten i samfundet. og på den lange bane er det som skal gøre os rigere en højere produktivitet, og Derfor er dagens tal glædelig læsning.