Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Stigende erhvervstillid i Danmark - men kan allerede være forældet

Stigende erhvervstillid i Danmark - men kan allerede være forældet

27. februar 2020
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop offentliggjort konjunkturbarometeret, som giver et indblik i humøret hos de danske virksomheder. Der er generelt god læsning at spore i tallene, hvor den samlede erhvervstillidsindikator stiger i februar til 102,6 fra 99 måneden før. Dagens stigning er ganske pæn, og tilliden rammer sit højeste siden foråret sidste år. Niveauet er dog fortsat lavt sammenlignet med de foregående år, og man skal være varsom med at få armene helt i vejret på baggrund af en enkelt måneds stigning.

Ser vi på de enkelte erhverv, så stiger tilliden i industrien samt for bygge- og anlæg. I serviceerhvervene er tilliden uændret, mens den falder i detailhandlen. Overordnet er der dog generelt tale om, at mundvigene i samtlige erhverv hænger mere sammenlignet med de foregående år, hvilket stemmer fint overens med, at vi er på vej ind i en vækstmæssig langsommere periode.

Vi er nu fortrøstningsfulde på dansk økonomis vegne, for selvom det er et vækstmæssigt langsommere tempo, så vil der fortsat være pæn fremgang, som også vil afspejle sig i yderligere beskæftigelsesstigning. Den rekordhøje beskæftigelse vil sammen med klækkelige rentebesparelser og pæn reallønfremgang bygge give et solidt fundament for privatforbruget, som vi forventer bliver vækstmotoren.

Dagens erhvervstillid kan allerede være forældet

Dagens tal er et blødere et af slagsen, hvor der er tale om tillid og humør i virksomhederne. Data er indsamlet fra slutningen af januar frem til den 21. februar.

De udenlandske risici smitter unægtelig af på virksomhedernes virkelighedsopfattelse. Og selvom coronavirussen ikke er helt ny på risikoradaren, så er den seneste udvikling med coronavirussens hærgen og den større udbredelse i Europa, som i denne uge har efterladt aktiemarkederne blodrøde, ikke med i dagens tal. Det bliver i den kommende tid interessant at følge, om der bliver en reaktion at spore i tallene. Bedst som politiske risici med handelskrig og Brexit i højsædet er lettet en smule, så kommer en virus med potentiale for at påvirke de ellers spæde takter til et bedre humør hos de danske virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at omfanget af coronavirussen endnu står i det uvisse, og ingen kan sige, hvor det ender. Men det har potentialet til at skubbe en recession tættere på – med det er endnu for tidligt at konkludere. Samtidig kan hverken handelskrig eller Brexit afskrives som risikofaktorer endnu, selvom det er lysnet en anelse.