Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industriproduktionen stiger i august

Industriproduktionen stiger i august

7. oktober 2020
Gå til nyhedsoversigt

I august steg industriproduktionen med 5,9 Stigningen er særligt drevet af en fremgang i medicinalindustrien, hvor produktionen stiger med 19,5 procent. Den store stigning i medicinalproduktionen skal ses i lyset af, at medicinalproduktionen faldt med knap 25 procent måneden forinden.

Ser vi på industriproduktionen ekskl. medicinalindustrien, stiger produktionen med 2,5 procent. Det er nu tredje måned i streg industriproduktionen ekskl. medicin stiger. Det er glædeligt, at industriproduktionen ekskl. medicin er i fremgang, men fremgangen kommer på en meget billig baggrund. Industriproduktionen er stadig 3,6 procent under de produktionsniveauer, vi så tilbage i februar.

At industrien ikke har oplevet større tilbagegang midt i en krise af historiske dimensioner skyldes, at vi i Danmark har en mindre konjunkturfølsom eksport. Vores produktion herhjemme er meget orienteret mod medicin og vindmøller, og disse varegrupper reagerer traditionelt ikke lige så kraftigt på konjunkturudsving.

Sr vi på industriens omsætning i udlandet, er eksportmarkedsomsætningen 11,3 procent lavere i perioden marts til august, sammenlignet med samme tid sidste år. Store dele af den danske industri er afhængige af at kunne afsætte sine vare på verdensmarkedet, og det er derfor godt nyt at eksportomsætningen nu er steget de sidste fire måneder.

Ser vi uden for landets grænser, er der i dag kommet tal for den tyske industriproduktion. Den tyske industriproduktion falder med 0,2 procent efter tre måneder med stigninger. Der var forventet en stigning på 1,5 procent i august, hvorfor der er tale om skuffende tal fra Tyskland. Tyskland er Danmarks største handelspartner, hvorfor det er vigtigt, at der kommer mere gang i hjulene, hvis den danske eksport igen skal op i gear. Den tyske produktion ligger i august næsten 10 procent lavere end august sidste år. Vi er også bekymrende for, at de seneste tal for tillidsindeksene i Tyskland og flere andre europæiske lande indikerer, at styrken i genopretningen er ebbet ud.

Vi tror på et dybt, men kortvarigt tilbageslag til dansk økonomi. Der er dog fortsat mange risici, som kan skubbe genopretningen ud af kurs. Vi ser det derfor desværre som mere sandsynligt, at vi skal nedjustere vores prognose, fremfor at opjustere den. Det er en uhyrer skrøbelig situation dansk økonomi står i, og den seneste udvikling i smittespredningen har ikke gjort usikkerheden mindre.