Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Industrien undveg markant tilbageslag i april

8. juni 2020
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at produktionen i de danske industrivirksomheder faldt med -4,5% i april i forhold til marts. Det er bestemt et mærkbart fald på en enkelt måned, men i lyset af coronakrisen må vi erkende, at billedet kunne have været meget værre. Og vi skal ikke spejde langt for at få øje på det værre billede, hvor tilsvarende tyske tal her til morgen viste et produktionsfald i industrien, som var 4 gange større end herhjemme.

Vi forventede et industrifald i april, og det fik vi, men omstændighederne taget i betragtning, så kom den danske industri faktisk relativt mildt gennem måneden. Bag tallene gemmer sig der dog både mere dystre historier såvel som solstrålehistorier. De dystre er markante fald i brancher som elektronik, maskiner og møbler. Solstrålehistorien er, at medicinalindustrien formåede at øge produktionen i april. Og det er altså med til at holde hånden under industrien herhjemme. Medicinalindustrien er og bliver dansk industris guldkalv, hvor vi i lang tid har argumenteret for, at det vil formilde et fremtidigt økonomisk slag, og det er netop det, vi er vidne til nu.

Vi har i Danmark en mindre følsom industri med et stort fokus på medicin. Og netop medicin holder fortsat momentum i øjeblikket med en stigning i april på 1,8%. Ser vi på industriens produktion i april uden medicin, så lyder faldet på 6,6%.

I april så vi, at virksomhedstilliden bankede i bund i industrien. Og yderligere bekymrende er det, at tilliden fortsatte ned i maj, hvilket indikerer yderligere et produktionsfald, når maj-tallene lander om en måned. Et lys for enden af tunnelen er imidlertid, at det er den nuværende produktion, som trak yderligere ned i industritilliden, mens vi omvendt så en lille forbedring i forventningerne til fremtiden. Det styrker vores tro på, at det bliver en dyb, men kort recession. En risiko for dansk økonomi er dog, at coronakrisen i højere og længere grad bider sig fast i industrien, og som altså ikke kan udelukkes endnu. Det bliver et opmærksomhedspunkt over den kommende tid.

Ringe eksportudsigter med sløje tal for udlandet

Her til morgen er der også kommet tal den tyske industriproduktion, som faldt med intet mindre end 17,9% i april. Det kommer tilmed på ryggen af et produktionsfald på 8,9% i marts og vidner om et helt igennem hårdt tilbageslag for den i forvejen trængte tyske industri. Det bidrager til ængstelsen om, at udlandet kan holde kort snor i den danske genopretning ovenpå coronakrisen. Med til historien hører dog, at man i sidste uge lancerede en ny hjælpepakke i Tyskland, som formilder omstændighederne, men ikke desto mindre vil vi se et EU, som bliver hårdere ramt end Danmark. Det kan blindt lyde positivt, at vi bliver mindre hårdt ramte i Danmark, men det negative er de ringere eksportudsigter, som altså vil holde snor i den danske genopretning.

Ser vi på omsætningen i den danske industri, så er det netop også den udenlandske omsætning, som oplever det største dyk. I april faldt den samlede omsætning i industrien med 9,3%. Bag det tal ligger et fald i eksportomsætningen på 11,3% og omsætning herhjemme på 5,6%.

Den danske industriproduktion står godt rustet i forhold til mange andre lande, da vi generelt er mindre konjunkturfølsom med et stort fokus på medicin og vindmøller. Og det vidner dagens tal til fulde også om. Vi vil blive ramt i et ikke uvæsentligt omfang, men det kan bidrage til, at vi ikke i samme grad rammes. Når det så er sagt, skal man være opmærksom på, at det naturligvis kræver, at virksomhederne kan få de nødvendige input fra deres udenlandske leverandører, hvilket ikke kan være sikkert i øjeblikket. Da finanskrisen ramte, faldt industriproduktionen med lidt over 25% over halvandet år. Denne gang er der udsigt til, at faldet kommer markant hurtigere. Vi forventer fortsat, at det bliver en kort, men ekstremt dyb recession.