Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Erhvervstilliden stiger for 3. måned i træk - men stadig langt fra niveauet inden krisen

Erhvervstilliden stiger for 3. måned i træk - men stadig langt fra niveauet inden krisen

28. august 2020
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervstilliden hos de danske virksomheder i august stiger til 84,3 fra 80,7 måneden før. Det er nu tredje måned i træk, at erhvervstilliden stiger efter den i starten af krisen ramte det laveste i statistikkens 30-årige historie med 50,1. Stigningen er dog fladet en hel del ud, og der er fortsat langt fra niveauet inden krisen, men retningen er god.

Det er utrolig glædeligt, at virksomhederne under ét gradvist kommer i bedre stemning. Men det er værd at huske på, at erhvervstilliden ramte sit laveste nogensinde i maj, og vi er endnu langt fra det humør, som vi så inden coronakrisen ramte. Det vidner med al tydelighed, at det er en yderst trængt og skrøbelig tid for virksomhederne, men også at det går i den rigtige retning.

En smule malurt i bægeret er imidlertid, at forventningerne til fremtiden daler en smule i tre ud af fire erhverv. Det hører dog med til historien, at netop forventningerne til fremtiden de foregående måneder er braget frem, så malurten bliver mindre besk, når vi ser på det i et større perspektiv. Ser vi nemlig på det over de seneste måneder, så er det netop forventningerne til fremtiden, som står for den stærkeste fremgang, og det er i sig selv yderst positivt, hvis vi ser bort fra den lille tilbagegang i august. Alle er nok klar over, at den aktuelle situation er hård, om end der også er tydelig fremgang her, men vigtigst er det, at virksomhederne kan se lyset for enden af tunnelen.

Detailsalget holder et imponerende højt humør trods coronakrisen. Godt nok falder tilliden en smule i august, men niveauet er højt og tilbage på niveauet fra før krisen. Det er der absolut intet overraskende i, da vi også har oplevet et detailsalg i et imponerende comeback de seneste tre måneder. I maj, juni og juli har detailsalget braget frem og sammenlignet med sidste år ligger det 6% højere, hvilket tydeligt ses i virksomhedernes humør.

Særligt serviceerhvervene viser bedre humør, men der er fortsat meget langt til et ligefrem godt humør. Her er blandt andet hoteller, restauranter, rejsebureauer og luftfartsbranchen, som har været særligt hårdt ramte af coronakrisen. Og godt nok stiger humøret i august, men sammenlignet med niveauet fra før krisen, så er der endnu langt til overhovedet at være i nærheden af glade dage. Særligt med er servicebranche i knæ kan vi langt fra sige, at privatforbruget er tilbage for fuld kraft, til trods for det stærke detailsalg.

I industrien går humøret lidt tilbage, og netop industrierhvervene har et øget fokus i den kommende til. Dels er det betryggende, at humøret er nogenlunde tilbage på niveauet fra før krisen, men den lille tilbagegang i august vidner også om en skrøbelig tid. Industrien bærer på risikoen for, at det bliver en bredere og dybere krise end først antaget. Indenfor bygge- og anlæg fortsætter tilliden med at stige, hvilket vi ikke ser som nogen større overraskelse med et boligmarked i fin form og droppede anlægslofter i kommuner og regioner.

Fremadrettet forventer vi, at der er yderligere stigninger i vente for erhvervstilliden. Men det afhænger ikke mindst af, at smittespredningen fortsætter med at være under kontrol, at danskerne tør at bruge penge, og at udviklingen udenfor landets grænser bedres. Der hersker dog ingen tvivl om, at det er en skrøbelig tid, om end vi forbliver forsigtige optimister.