Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Nationalbanken med minimalt skud i oktober

Nationalbanken med minimalt skud i oktober

4. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Nationalbanken viser, at Nationalbanken i oktober intervenerede i den helt minimale ende og solgte valuta for 0,4 mia. kr. i valutamarkederne. Til sammenligning lød interventionerne på 1,9 mia. og 11,6 mia. i januar og december, da kronen var svækket overfor euroen, som tilfældet også er i dag.

Den danske krone er gradvist blevet svækket overfor euroen siden ECB i september sænkede renten med 10 bp, hvor Nationalbanken fulgte i hælene med tilsvarende rentesænkning. Dog tilføjede ECB differentierede rentesatser, som friholder en del af bankernes indlån mod negativ rente og netop taget i brug. Det fungerer i realiteten som en implicit renteforhøjelse. Med andre ord har Nationalbankens rentesænkning været mere markant end ECBs, som har bidraget til svækkelse af kronen overfor euroen, som har resulteret i den svageste kronekurs overfor euroen siden 2015. Derfor kan der være argumenter for, at Nationalbanken har markeret sig, om end det er i den yderst minimale ende.

Siden midten af oktober har kronekursen holdt sig nogenlunde stabil, men på et svækket niveau, og det er min klare forventning, at man nu vil se tiden lidt an. ECB genstartede ved mødet i september også opkøbsprogrammet for 20 mia. euro om måneden. Det er i sig selv en pengepolitisk lempelse, og eftersom det først er begyndt ved indgangen til november, så kan det give lidt tiltrængt luft til den ellers svækkede krone. Vi ser lige nu ingen selvstændig dansk renteforhøjelse i horisonten, men fortsætter svækkelsespresset, kan snakken om det så småt begynde.

Tyk streg under de lave boligrenter

Vi forventer ikke yderligere rentesænkninger fra ECB og Nationalbanken i denne omgang og omvendt heller ingen renteforhøjelser i den kommende tid. Med andre ord ser vi ro på de pengepolitiske renter i et stykke tid.

De historisk lave pengepolitiske renter sætter en tyk streg under lavrentemiljøet, som ikke ser ud til at forsvinde foreløbig. I øjeblikket giver det klækkelige rentebesparelser til de danske boligejere og virksomheder. Så sent som i dag kunne vi konstatere, at 2019 byder på den største konverteringsaktivitet nogensinde. Og selvom det er tidligt at spå om, så er det ikke umuligt, at en ny konverteringsbølge kan komme under opsejling til januar.