Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Mere i lønposen for danskerne

Mere i lønposen for danskerne

15. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Dansk Arbejdsgiverforening har netop offentliggjort tal for lønudviklingen. Tallene viser, at lønningerne i 3. kvartal samlet set var 2,5% højere sammenlignet med året før på DA-området. Den årlige lønstigningstakt viser dermed lidt styrke, efter den tikker op sammenlignet med 2. kvartal, som lød på 2,4%. Den tiltagende lønudvikling dækker både over en stigning indenfor Fremstilling, Service samt Bygge- og anlæg.

De største lønstigninger opleves fortsat indenfor Bygge og anlæg, hvor lønningerne er steget 3,2% siden sidste år. Det skal ses i lyset af, at det også er her, virksomhederne melder om den største mangel på arbejdskraft. Væsentligt at fremhæve er dog, at den seneste udvikling byder på en aftagende mangel på arbejdskraft, selvom den fortsat er på et højt niveau. Det afspejles også i, at lønstigningstakten er bøjet lidt af, hvor den i starten af året lød på 3,4%.

Pæn reallønsfremgang bidrager til højere privatforbrug

Mens lønningerne samlet set er steget med 2,5% siden sidste år, så stiger priserne omkring os blot med 0,6%. Det betyder, at danskerne oplever en ganske pæn fremgang i reallønnen. Med andre ord er den reelle oplevelse hos danskerne at have flere penge mellem hænderne.

Den fornuftige reallønsfremgang, rekordhøj beskæftigelse samt klækkelige rentebesparelser forventer vi tilsammen vil give danske forbrugere solid medvind over den kommende tid. Det bliver derfor også privatforbruget, som kommer til at drive dansk vækst over de kommende år.

De danske forbrugere er blevet mere forsigtige og bruger en relativt lav andel af indkomsten på forbrug og fokus på at spare op. Så selvom privatforbruget vil stige over den kommende periode, ser vi ikke, at forsigtigheden bliver sat over styr. Men med flere penge mellem hænderne udelukker opsparing og forbrug ikke nødvendigvis hinanden. Danskerne fortsætter således konsolideringen med gode forudsætninger for samtidig at øge privatforbruget.