Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ledighedskøen skrumper lidt ind

Ledighedskøen skrumper lidt ind

31. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden faldt i september med godt 400 personer. Antallet af ledige er dermed faldet to måneder i streg. Der står nu 104.300 personer i ledighedskøen, som svarer til en ledighedsprocent på 3,7%. Med dagens tal rammer ændringen i ledigheden for hele 2019 så godt som 0 og har været tæt på uændret siden årsskiftet.

Køen af ledige er de seneste måneder skrumpet en anelse ind, og efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat til stede. Seneste tal for antal nyopslåede stillinger viser, at der i september blev slået mere end 20.000 stillinger op, som er ganske højt. Efter en massiv beskæftigelsesfremgang siden 2013, danser ledigheden i Danmark rundt omkring et niveau, som er det laveste i 10 år. Beskæftigelsesstigningen er bremset op på det seneste, men vi forventer fortsat fremgang og ikke tilbagegang i beskæftigelsen.

Ledigheden forventer vi forbliver på nuværende niveau. Det vil ske med udgangspunkt i en fortsat beskæftigelsesstigning og stigning i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfremganen er dog er bremset op på det seneste, men vi ser beskæftigelsen stige med 30.000 i 2019, mens vi for næste år forventer 20.000 flere i arbejde. Det imødekommes af en stigning i arbejdsstyrken, som vokser som følge af reformer, der hæver efterløns- og pensionsalderen samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Særligt udenlandske risici kan dog stikke en kæp i hjulet på beskæftigelsesfremgangen og den lave ledighed. Vi er en lille åben økonomi og kommer heller ikke til at slippe fri for kløerne af en omfattende handelskrig eller recession. Det vil gå ud over humøret hos danske virksomheder og danske arbejdspladser. Brexit som risikofaktor har bevæget sig lidt længere væk, men står fortsat på risikolisten.