Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Global uro smitter af på stemningen i de danske virksomheder

Global uro smitter af på stemningen i de danske virksomheder

27. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Det netop offentliggjorte konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik viser, at mundvigerne peger ned hos de danske virksomheder. Dagens tal dækker over humøret i september, og tendensen har generelt været nedadgående rundt regnet det seneste år. I industrisektoren og detailvirksomhederne falder humøret i september, inden for bygge- og anlægssektoren er den uændret, mens serviceerhverv står tilbage som eneste med stigning. Den nedadrettede tendens gælder dog for alle erhverv. Konjunkturbarometeret er et blødt nøgletal og fortæller noget om stemningen hos de danske virksomheder.

Stemningen peger i en lidt anden retning end de mere tunge og hårde nøgletal, som løbende tikker ind. Industriproduktionen stiger, eksporten stiger og der er positive toner fra arbejdsmarkedet. Men de solide nøgletal har altså svært ved rigtig at vende stemningen hos virksomhederne, som vidner om de tungtvejende risici, som står og banker på i form af handelskrig, recession og Brexit.

De nedadrettede mundviger gælder ikke kun i Danmark. Stemningen er også dykket i nogle af de lande, vi handelsmæssigt er tættest med, ikke mindst i Tyskland. Så selvom Danmark generelt svømmer mod strømmen på de tungere nøgletal, så følger den negative stemning således trop.

Konjunkturbarometeret falder for industri fra -5 til -7, hvilket især trækkes ned af den aktuelle ordrebeholdning. Omvendt stiger forventningen til produktionen en anelse. Indenfor detail falder både den faktiske og forventede omsætning. I serviceerhverv er det den faktiske omsætning, som trækker op.

Vi er selv optimistiske på dansk økonomis vegne. Efter et par sløje måneder er beskæftigelsen igen begyndt at stige, og vi forudser yderligere fremgang. Den rekordhøje beskæftigelse kombineret med en pæn reallønsfremgang og klækkelige rentebesparelser ser vi som et fint bagtæppe for en stigning i privatforbruget, som bliver vækstmotoren i dansk økonomi. Når det er sagt holder vi bestemt et vågent øje med de udenlandske risici, som står og banker på døren. Vi er en lille åben økonomi og kommer heller ikke til at slippe fri for kløerne af en global handelskrig, recession eller et hårdt Brexit. Det vil gå ud over danske arbejdspladser og i høj grad også humøret hos virksomhederne. Det vil være naivt at tro andet.