Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Forbrugertilliden falder yderligere

Forbrugertilliden falder yderligere

23. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Forbrugertilliden var i oktober 1,7 mod 4,3 i september.

4 ud af 5 indikatorer trækker ned i forbrugernes humør. Således er danskernes syn på familiens økonomi forværret, og deres vurdering af udviklingen i dansk økonomi over det sidste år er også faldet. Dog er danskerne lidt mindre skeptiske omkring udsigterne for dansk økonomi, om end niveauet stadig er lavt.

Danskernes privatøkonomi er bund solid

Man kan studse lidt over faldet i forbrugertilliden og danskernes syn på deres egen økonomi samt udsigterne hertil. Aldrig har så mange i Danmark været i beskæftigelse som i dag. Samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne, hvor priserne på det, vi til dagligt køber, kun snegler sig langsomt op. Dertil har årets markante rentefald givet mange boligejere flere tusinde kroner at gøre godt med, ved enten aktivt at konvertere deres lån, eller helt automatisk fået rentetilpasset lånet til en lavere rente. Den privatøkonomiske medvind skaber i den graf fundamentet for et løft forbrugernes i humør.

Global uro presser humøret

På trods af gode privatøkonomiske forhold præger frygten for en nedgang i dansk økonomi. Global uro fylder meget i mediebilledet, og selvom det ikke har skubbet dansk økonomi ud af kurs, så har det store fokus og italesættelse af handelskrig såvel som frygt for økonomiens fremtiden alligevel sat sine spor. De globale risici har da bestemt også potentialet til at stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi - og derved få forbrugernes mundviger til at pege mere ned.

Vores forventning er, at privatforbruget vil drive væksten i dansk økonomi den kommende tid. Husholdningerne fremstår bundsolide, hvor viljen til at spare op har betydet, at vi i dette opsving ikke har været vidne til en overdreven kreditvækst. Der er vores klare opfattelse, at forbrugerne vil øge forbruget, som der også er plads til, men at det omvendt heller ikke kommer til at sætte den forsigtige forbruger over styr. Her vejer fokus på opsparing fortsat tungt for mange, og en decideret forbrugsfest kommer ikke til at ske.