Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Forbrugertilliden falder til laveste niveau siden 2016

Forbrugertilliden falder til laveste niveau siden 2016

21. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Forbrugertilliden var i november 1,4 mod 1,7 i oktober, og falder derved en lille smule til laveste niveau siden 2016.

3 ud af 5 indikatorer trækker op i forbrugernes humør. Danskerne lidt mindre skeptiske omkring dansk økonomi og udsigterne for dansk økonomi, om end niveauet stadig er lavt. Dertil har de også fået en smule mere tiltro til deres egen økonomiske fremtid

Dog trækker lysten til at købe større forbrugsgoder ned i forbrugertilliden i sådan en grad at det samlede indeks falder. Dertil er familien tro på deres egen økonomiske situation faldet (. Det er bekymrende, da det kan stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi, hvis forbrugerne bliver unødigt tilbageholdende med forbruget, da vi forventer at privatforbruget skal drive væksten det kommende år.

Danskernes privatøkonomi er bund solid

Man kan studse lidt over faldet i tilliden til familiens økonomiske situation. Faktisk er der ikke grund til bekymring hos danskerne. Situationen er nemlig ganske lys for de danske husholdninger. Aldrig har så mange i Danmark været i beskæftigelse som i dag. Samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne, hvor priserne på det, vi til dagligt køber, kun snegler sig langsomt op. Og det tror vi vil fortsætte en god tid endnu.

Dertil har årets markante rentefald givet mange boligejere flere tusinde kroner at gøre godt med, ved enten aktivt at konvertere deres lån, eller helt automatisk fået rentetilpasset lånet til en lavere rente. Den privatøkonomiske medvind skaber i den graf fundamentet for et løft forbrugernes i humør.

Global uro presser humøret

På trods af gode privatøkonomiske forhold præger frygten for en nedgang i dansk økonomi. Global uro fylder meget i mediebilledet, og selvom det ikke har skubbet dansk økonomi ud af kurs, så har det store fokus og italesættelse af handelskrig, brexit og frygt for økonomiens fremtiden alligevel sat sine spor. De globale risici har da bestemt også potentialet til at stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi - og derved gøre forbrugerne i endnu dårligere humør.

Vores forventning er dog, at privatforbruget vil drive væksten i dansk økonomi den kommende tid. Husholdningernes økonomi er bundsolid, hvor viljen til at spare op har betydet, at vi i dette opsving ikke har været vidne til et overdrevent forbrug eller låntagning. Og helt generelt er der ikke bygget nogle væsentlige ubalancer op i dansk økonomi.

Det er vores klare opfattelse, at forbrugerne vil øge forbruget, som der også er plads til, men at der omvendt heller ikke vil være tale om en decideret forbrugsfest. Danskerne vil fortsat have fokus på opsparing, og derved fastholde husholdningernes robuste situation.