Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Eksporten løfter væksten, men det varer næppe ved

Eksporten løfter væksten, men det varer næppe ved

28. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

BNP voksede med 0,7 pct. i årets sidste kvartal, og 2018 sluttede dermed med lidt af et vækstbrag for dansk økonomi. Det er særligt en stor stigning i vareeksporten, der løfter væksten i 4. kvartal hvilket er noget overraskende i en periode, hvor mange af vores største samhandelslande har haft dalende vækst. En af årsagerne er formentlig, at en betydelig del af dansk vareeksport er i varegrupper der ikke er så konjunkturafhængige, fx eksport af medicinalvarer og vindmøller. Det er dog tvivlsomt om eksporten formår at holde dampen oppe i år, hvor global vækst kører i et noget lavere tempo end sidste år.

Udover en flot eksport er der ikke så meget at juble over i dagens tal. Privatforbruget steg moderat med 0,3 pct. i 4. kvartal drevet af fremgang i forbruget af tjenester. Det offentlige forbrug steg med 1,2 pct. og bidrog dermed med 0,3 pct. point til den samlede vækst. Boliginvesteringerne steg marginalt med 0,2 pct. mens erhvervsinvesteringer faldt lidt tilbage.

Ser vi ind i dette år er der meget der tyder på, at dansk økonomi taber fart. Konjunkturbarometrene har været faldende siden sommer, særligt for industrien, men også servicesektoren har vist svaghedstegn på det seneste. Selvom forbrugernes situation generel er lys, med stigende beskæftigelse, lønninger og formue, så har vi set faldende forbrugertillid over de seneste måneder og beskedent privatforbrug. Vi ser fortsat mulighed for et pænt løft i privatforbruget i år, men fortsætter forbrugerne med at holde igen på baggrund af usikkerheden omkring global vækst og politisk uro, så bliver vækstudsigterne for 2019 mere dystre.   

Der var revisioner til 2. og 3. kvartal, der giver et lidt mere stabilt vækstbillede henover året, men ikke rokker meget ved den samlede vækst for 2018, der lander på 1,2 pct. i forhold til 2017. I betragtning af at dansk økonomi i 2018 var i en højkonjunktur, er det en overraskende svag udvikling i BNP. Efter vores vurdering er det da heller ikke særligt retvisende for den faktiske tilstand i dansk økonomi. Der er usædvanligt mange enkeltstående faktorer, der påvirker BNP og gør det svært at tolke tallene. I 1.kvartal 2017 fik eksporten et stort løft fra en engangsbetaling på 9 mia. kroner for et patent, som isoleret set løfter BNP-væksten i 2017 med 0,4 pct. point, og giver et tilsvarende negativt bidrag i år. Dertil kommer den dårlige høst som følge af sommerens tørke, som også trækker ned i væksten. Det siger dog meget lidt om den egentlige tilstand i dansk økonomi, og vi vurderer, at den underliggende vækst i 2018 var omtrent 2 pct. svarende til en kvartalsvis vækstrate på 0,5 pct.

De største risikofaktorer for dansk økonomi ligger i øjeblikket udenfor landets grænser. Global vækst er kommet ned i gear, og de udenlandske virksomheder er ikke længere så optimistiske omkring aktiviteten i økonomien. Vi tror fortsat på, at væksten i euroområdet vil få lidt mere fart på i andet halvår, men vi mangler fortsat at se overbevisende indikationer på, at vækstafmatningen ikke fortsætter længere ind i 2019.