Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskernes formuer har vokseværk

Danskernes formuer har vokseværk

23. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for danskernes formuer, og de nyeste tal viser, at danskernes formuer fortsatte opturen i 2018. Ved udgangen af året var en familie i gennemsnit god for et mulehår fra 2 mio. kr. Helt præcist 1.997.390 kr. mod 1.975.716 kr. året før. Fremgangen fortsætter således med en stigning på knap 22.000 kr., men i et langsommere tempo end i de foregående år, som har budt på stigninger i omegnen af 70.000-100.000 kr. om året.

Statistikken opgøres én gang årligt og er denne gang opdateret til og med 2018. Formuen består af pensions- og boligformue samt øvrig opsparing på bankbogen eller investeret i blandt andet aktier. Her er der så fratrukket familiens gældsposter. Den gennemsnitlige formue dækker over store forskelle, da der alene er tale om et gennemsnit.

Formuerne er ikke mindst præget af, hvordan det går på markederne. Her var 2018 et lidt modsatrettet år med stigende boligpriser på den ene side og et fald på aktiemarkederne, som især kan tilskrives den sidste del af 2018. Dagens tal viser dog, at formuernes vokseværk samlet set fortsatte i 2018, men i et langsommere tempo end i de foregående år. Samtidig sørger danskerne for at spare en pæn del af indkomsten op i disse år, hvor vi siden den finansielle krise er blevet væsentligt mere forsigtige. Det går godt i dansk økonomi med rekordhøj beskæftigelse og pæn reallønsfremgang, hvor vi ikke har kastet os ud i nogen form for forbrugsfest. Det medvirker isoleret også til, at formuerne stiger. Set over de seneste fem år er danskernes formue samlet set steget med næsten 17%.

Den gennemsnitlige familieformue lød ved udgangen af 2018 på mere end 5 gange af den disponible indkomst. Selvom tallet er en anelse lavere end året før, så har der generelt været en stigning over de forgangne år. I 2014 var tallet i underkanten af 5.

Pensionen fylder mest i vores formuer

Den gennemsnitlige familieformue lød ved udgangen af 2018 på knap 2,9 mio. kr. Fratrækker vi gælden, som i høj grad udgøres af boliggæld, så lander den gennemsnitlige nettoformue på de knap 2 mio. kr.

Pensionsopsparingen udgør 45%, boligformuen står for 38%, og den resterende del i frie midler udgør 14%. Som gennemsnitsbetragtning består næsten halvdelen af vores opsparing af pension, og det er der såmænd hverken noget nyt eller overraskende i med dagens tal. Pensionen er dog faldet lidt i 2018, både som andel og i kroner, mens boligformuen trækker en lidt højere andel. Set over de seneste fem år ligger andelene dog ret så stabile, og pension står på ingen måde truet på førstepladsen som den største formuepost. Her er det væsentligt at nævne, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning og dækker over forskelle.

Udsigt til større formuer i 2019

Det er min klare forventning, at vi vil se, at formuerne er steget yderligere her i 2019, når tallet gøres endeligt op. Den høje opsparingsadfærd fortsætter, og samtidig er boligpriserne steget pænt over året. På nuværende tidspunkt ligger både hus- og lejlighedspriserne godt 4% højere sammenlignet med årsskiftet. Samtidig har de finansielle markeder markeret sig med nye stigninger på aktie- og obligationsmarkederne. Modsatrettet er så, at lånelysten kører med den højeste fart i mere end 10 år. Alt i alt vil jeg dog blive voldsomt overrasket, hvis danskernes formuer ikke også er steget her i 2019.