Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
BNP højere end forventet

BNP højere end forventet

20. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at væksten for 3. kvartal i dansk økonomi revideres op til 0,4% mod 0,3% ved seneste offentliggørelse. Det er naturligvis en positiv overraskelse men også en bekræftelse af, at dansk økonomi bevæger sig fremad i et mere moderat tempo, hvilket er i tråd med øvrige nøgletal som beskæftigelsen. Dansk økonomi vokser med et lidt lavere tempo, men holder fortsat snuden i sporet og sætter vækstmæssigt flere af vores naboer til vægs.

Væksten i Danmark bliver i høj grad holdt op af eksporten i år. Man kan studse lidt over, væksten i Danmark primært er drevet af den udenlandske efterspørgsel, som ellers har været ramt af politisk uro og vækstafmatning, men det skyldes ikke mindst, at vi i Danmark har en mindre konjunkturfølsom eksport med et højt fokus på medicin og vindmøller. Netop eksporten af medicin til USA har taget et gevaldigt skridt op i år.

Væksten var i 3. kvartal særligt drevet af eksporten og privatforbruget, mens investeringer og lagernedbringelse trak i den anden retning.

Med dagens tal for 3. kvartal forventer vi en samlet vækst i 2019 på lidt over 2%, som er i den så absolut godkendte ende. Inden vi hæver armene alt for meget, så skal vi have in mente, at BNP er forbundet med usikkerhed og markante revideringer, men når det er sagt, så peger de øvrige nøgletal også på en ganske fin vækstfremgang i dansk økonomi i år.

Til næste år forventer vi, at tempoet trækkes lidt af dansk økonomi med en vækst på 1,4%. Eksporten, som står for en stor del af væksten i år, er uændret påvirket af forhøjede politiske risici fra handelskrig og Brexit, og samtidig har flere af vores økonomisk tætteste lande oplevet vækstafmatning. De udenlandske risici forsvinder ikke natten, og det kommer dansk eksport også til at mærke, som ikke længere vil være den største vækstmotor for dansk økonomi. Vækstmotoren til næste år forventer vi bliver privatforbruget. Forbrugerne står solidt med rekordhøj beskæftigelse, som vi forventer stiger yderligere. Hertil opleves en pæn reallønfremgang samt klækkelige rentebesparelser fra historiske konverteringsbølger i år. Desuden er der aktuelt en lav forbrugskvote, som kan tillade sig at tikke op uden at sætte den gode balance over styr. De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld.