Boligejerne konverterer realkreditlån for milliarder

Det er især være boligejere med 0,5%- og 1%-lån, som skal overveje en opkonvertering.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Rentens vilde himmelflugt har fået mange boligejere med 0,5%- og 1%-lån til at konvertere deres realkreditlån. De seneste tre måneder er vi gået fra en rente på 1,5% til 3% på et lån med fast rente. Således er 8,5% af 0,5%- og 1%-lånene hos Totalkredit blevet indfriet siden årsskiftet. Ordinære afdrag spiller også ind, men langt hovedparten er kommet fra konverteringer.

Boligejerne har igen fået gang i kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, men hvor det tidligere har drejet sig om at gå ned i rente, så vandrer boligejerne i denne omgang op i rente. Indtil videre er næsten hvert 10. af 0,5%- og 1%-lånene fra Totalkredit blevet indfriet siden årsskiftet. Det er rentens vilde himmelflugt, hvor vi øjeblikkeligt står med en rente på 3% på et fastforrentet lån, som får en del boligejere til at hoppe på kon­ver­te­ring­s­to­get endnu en gang.

Det er især være boligejere med 0,5%- og 1%-lån, som skal overveje en opkonvertering, da de kan skære mest i deres restgæld. Har man et 0,5%-lån med afdrag, kan det i øjeblikket indfris til kurs 82,4. Det vil, når der tages højde for omkostninger, skære 159.000 kr. af restgælden pr. lånte million. Lånet kan man bytte ud med et nyt 3%-lån med afdrag til en kurs omkring 99,6. Har man et 1%-lån med afdrag kan det indfris til kurs 86,4, og det vil skære 117.000 kr. af restgælden pr. lånte million ved en konvertering. Også visse boligejere med 1,5%-lån, kan overveje en konvertering, hvor kursen i dag er 90,5. 

Ved en opkonvertering indfrier man til en lavere kurs og reducerer derved sin restgæld, men omvendt får man en højere rente. Derfor er en opkonvertering af mere spekulativ karakter end en ned­kon­ver­te­ring. Ved en ned­kon­ver­te­ring får man en mere ”sikker” gevinst i form af en lavere månedlig ydelse og et højere afdrag. Op­kon­ver­te­rin­gen kræver omvendt, at man nedkonverterer igen på et tidspunkt, før man opnår den fulde gevinst med øvelsen. Gør man ikke det, så vil man ende med et lån, som samlet set er dyrere over lånets løbetid.

Man kan som boligejer også se mod en såkaldt skrå konvertering, hvor man går fra et lån med fast rente til et lån med variabel rente. Her opnår man en lavere restgæld, som ved op­kon­ver­te­rin­gen, men samtidig vil ydelsen – i hvert fald her og nu - blive lavere og afdraget højere. Her påtager man sig så også en højere risiko, end man har været vant til, da man går fra fast til variabel rente, og der skal derfor være luft i ens privatøkonomi til det, hvor ens gæld i forhold til indkomst heller ikke må være for høj.

Relaterede artikler