Rekordmange ledige stillinger

Ophobningen af ledige stillinger sker i forlængelse af, at ledigheden er gået under 90.000.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Antallet af langtidsledige skumper

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 3. kvartal var 59.500 ledige stillinger i den private sektor i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er højeste nogensinde målt i statistikkens mere end 10-årige historie.

Antallet af ledige stillinger steg 6.200 i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal, hvilket svarer til en stigning på knap 12%. Sammenligner vi med for et år siden, så er antallet af ledige stillinger steget med næsten 28.000 svarende til en årlig stigning på abnorme 87%.

Ved første øjekast virker det som et rigtig godt tidspunkt at komme i job eller skifte job, hvis man er på udkig efter noget nyt. Stillingerne hober sig op på jobmarkedet, hvor der ikke tidligere er målt et så stort antal ledige stillinger i den private sektor. Vi ser da også, at flere kommer i arbejde, og at færre er tilmeldt ledighed. Det er en god tid for dansk økonomi, hvilket er med til at få flere i arbejde.

Ophobningen af ledige stillinger sker i forlængelse af, at ledigheden er gået under 90.000, hvilket er det laveste antal af ledige til rådighed for ar­bejds­mar­ke­det siden 2008. Og samtidig er efterspørgslen efter arbejdskraft er intakt og tårnhøj. Det er vores klare forventning, at den intakte ar­bejds­kraf­t­efter­spørgsel over den kommende tid vil bidrage til, at ledighedskøen vil skrumpe yderligere.

Bagsiden af medaljen er dog, at en ikke uvæsentlig del af virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne stiger manglen på arbejdskraft samtidig til 37% mod 34% for en måned siden. I februar var det 12%. I byggeriet melder 42% af virksomhederne i november om mangel på arbejdskraft, mens det er 38% i industrien og 37% i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Nye be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der er under opsejling. Tempoet er enormt højt på det danske jobmarked, hvor beskæftigelsen har slået ny rekord i 2021, og nyere tal indikerer, at der kan være nye rekorder i sigte. Skeler vi til dagsfriske tal fra Jobindex, så slog jobmarkedet ny rekord i nye stil­lings­op­slag i november. Her blev der slået 33.700 nye stillinger op. Det topper dermed den hidtidige rekord fra november 2007, som indtil i dag har siddet på tronen med flest jobannoncer med 33.000.

Relaterede artikler