Regeringen hæver vækstudsigterne for dansk økonomi

I år forventer Regeringen nu vækst i BNP på 2,4% efterfulgt af 3,6% til næste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
2,4 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har netop offentliggjort Økonomisk Redegørelse, og her opjusterer de for­vent­nin­ger­ne til dansk økonomi.

I år forventer Regeringen nu vækst i BNP på 2,4% efterfulgt af 3,6% til næste år. Tidligere ventede man 2,1% vækst i år og 3,8% til næste år. Deres seneste prognose er mindre end en måned gammel, og udkom i forbindelse med Kon­ver­genspro­gram­met i slutningen af april.

Regeringen er mere optimistiske nu end for bare en måned siden, og det er fuldt ud berettiget. Vi synes dog, at opjusteringen er til den lille side og anser Regeringens prognose for en anelse pessimistisk. Genåbningen forløber eminent, og strømmen af gode nøgletal fra økonomien virker aktuelt endeløs. Vi ser i friske tal, at økonomien allerede begyndte at accelerere i den sidste del af 1. kvartal, hvor økonomien ellers samlet set skrumpede. Slutac­ce­le­ra­tio­nen videreføres fra det triste kvartal og ind i det nuværende og væsentligt mere optimistiske kvartal. Det indikerer stærk vækst fra nu, og vi kommer til at se opju­ste­rin­ger­ne som perler på en snor.

I sidste uge opjusterede vi vores egen prognose for dansk økonomi og forventer nu, at dansk økonomi vokser med 2,8% i 2021 og 3,5% til næste år. Vi ser, at forbrugerne kommer til at sidde i vognen med den størst vækstmotor. Der er både råd og lyst til at sætte gang i forbruget, hvilket forbrugerne har vist gennem coronakrisen, så snart muligheden har budt sig. De danske husholdninger sidder med stærke økonomiske forudsætninger, øgede formuer og stor tryghed omkring egen økonomi. Det understøtter alt sammen pri­vat­for­bru­get og dansk økonomi.

I 1. kvartal skrumpede økonomien med -1,5% og dermed er økonomien blevet mindre i tre ud af de seneste fem kvartaler. Men den seneste tid har allerede budt på rekordhøj de­tai­lom­sæt­ning, fornyet momentum i beskæftigelsen og stærke tillidstal fra både forbrugere og virksomheder. Vi forventer, at den danske økonomi over de kommende kvartaler vil byde på den stærkeste kvartalsvise vækst i 15 år, hvis vi ser bort fra udsvingene i 2020. Sidste år dykkede dansk økonomi med -2,7%.

Ved seneste Økonomiske Redegørelse fra december ventede Regeringen vækst i 2021 på 2,8% efterfulgt af 3,1% i 2022. Sidenhen kom de så med opdaterede vækst­for­vent­nin­ger i forbindelse med Kon­ver­genspro­gram­met på de 2,1% og 3,8% i april.

Relaterede artikler