Producentpriserne går gennem loftet

Virksomheders hverdag er blevet markant dyrere, og det er noget, som også de danske forbrugere kan komme til at mærke.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB åbner døren for nye lempelser til december

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede pro­du­cent­pri­sin­deks for varer i november er steget med 29,1% sammenlignet med november måned sidste år. Det er den største årlige stigning nogensinde i de 17 år, som statistikken går tilbage, hvor den hidtidige rekord stammer fra 2008. For en måned siden var den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne på 22,4% og ved årsskiftet nede i -1,0%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det er således ikke for­bru­ger­pri­ser­ne, men kan derimod bruges som indikator for retningen, da virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger stiger. På hjemmemarkedet er priserne således steget med 52%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 12%.

Pro­du­cent­pri­ser­ne går fuldstændig gennem loftet med de her tal. Virksomheders hverdag er ganske enkelt blevet markant dyrere, og det er noget, som også de danske forbrugere kan komme til at mærke. Inflationen er allerede steget til det højeste i 13 år. Det her er et udtryk for, at der kan være bredere prisstigninger på vej til danskerne, hvor en større del af forbruget kan blive ramt. Det er vores klare forventning.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser­ne skyldes i særdeleshed højere energipriser. Men også højere råvarepriser, globale flaskehalse samt udfordringer med mangel på både materialer og arbejdskraft præger hverdagen og om­kost­nings­møn­stret for virksomhederne. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med voldsomme 284% i november i forhold til sidste år. Hertil kommer rå­sto­find­vin­ding med en stigning på mere end 174%. Fremstilling, som står for en stor del af indekset, er steget med 10,8%.

I november blev der i Danmark målt den største stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne i 13 år med 3,4%. Dog har en stor del af de danske forbrugere været forskånet for prisstigninger, da pris­stig­nin­ger­ne først og fremmest har ramt forbrugerne gennem energipriserne. Ser vi fremad, og med udviklingen i pro­du­cent­pri­ser­ne in mente, så forventer vi, at et bredere udsnit af varer vil blive berørt af højere priser. Flere og flere virksomheder melder om mangel på materialer og arbejdskraft i både Danmark og udlandet og pro­du­cent­pri­ser­ne er eksploderet. Alt sammen bidrager til at danske producenters omkostninger vokser, hvilket gør det sværere for producenterne at undgå at sende omkostningerne videre via højere priser til de virksomheder, som sælger deres endelige produkter til forbrugerne.

Relaterede artikler