Mindre fald i dansk eksport i juni

Dansk eksport klarer sig flot, og det ændrer det mindre fald i juni ikke en pind på.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester faldt med 0,5% i juni, når der tages højde for sæson. Bag stigningen ligger et mærkbart fald i vareeksporten på -2,7%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten steg med 3,3%. Tager vi de bredere briller på og ser på det første halvår i 2021, så har eksporten vist fin form og gået frem i 4 ud af 6 måneder. Sammenlignet med samme 6 måneder i 2020, så er eksporten 6,6% højere i år. Sammenligner vi med de første 6 måneder i 2019, som tegner en tid uden coronakrise, så har eksporten i år været 2,0% højere.

Splitter vi op mellem vare- og tje­ne­ste­eks­port, så ligger vareeksporten i årets første 6 måneder 11,4% højere end i 2020 og 9,4% højere end i 2021. Tje­ne­ste­eks­por­ten har det seneste måneder oplevet markant fremgang, men ligger fortsat -0,7% lavere end i samme periode i 2020 og -8,6% lavere end i 2019, som står en tid før coronakrisen.

Dansk eksport klarer sig flot, og det ændrer det mindre fald i juni ikke en pind på. Vi må løfte hatten for udviklingen i eksporten efter det slag, som ramte i begyndelsen af krisen. Eksport udgør en mærkbar del af dansk økonomi, og derfor er den generelle fremgang også noget, som vi skal være ganske begejstrede for. Det er dog ikke en succes uden udfald, eftersom fremgangen især skyldes en stærk vareeksport, som ligger og svæver omkring sit højeste niveau nogensinde trods junis fald. Tje­ne­ste­eks­por­ten er omvendt fortsat holdt nede af pandemiens greb, men potentialet for yderligere fremgang er så absolut til stede, som da også understreges af den pæne stigning i tje­ne­ste­eks­por­ten i både maj og juni nu.

Vareeksporten har for længst lagt coronakrisen bag sig. I dag er vareeksporten omkring 5% højere end månederne til op til krisen. Coronakrisen har været defineret ved en for­brugs­til­bø­je­lig­hed mod flere varer, som er mindre kon­tak­tin­ten­si­ve og derfor understøttende for dansk vareeksport. Hertil har Danmark også et stort fokus på medicin, som har oplevet mærkbar fremgang. Anderledes står det til i tje­ne­ste­eks­por­ten, som hænger sammen med frygt for smitte og nedlukninger, som i højere grad har været ramte tje­ne­ste­er­hver­ve­ne. I juni var tje­ne­ste­eks­por­ten godt -2% lavere i forhold til månederne op til coronakrisen.

Eksporten udgør en markant andel af den danske økonomi, så når eksporten ændres, så kan det også mærkes i økonomien. Samlet beskæftiger den danske eksport omkring i omegnen 850.000 jobs. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med et højt fokus på medicin og vindmøller, men eksporttallene gennem det seneste år viser med al tydelighed, at vi som eksportland langt fra er immune overfor nedgang i den økonomiske aktivitet. Eksporten viser lige nu imponerende takter, og det er i tillæg vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler