Markant færre konkurser i april

Konkurserne er milevidt fra det, som vi vil kalde for krise.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 157 konkurser i april blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af konkurser er i april mærkbart lavere sammenlignet med måneden før, som bød på 185 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller med omsætning på mere end 1 million kr.

Omfanget af konkurser fortsætter dermed det lave niveau og coronatidens konkurser skiller sig på ingen måde ud i forhold til tider uden krise. Med dagens tal har der i gennemsnit har været 194 konkurser i aktive virksomheder i årets første fire måneder. Sidste år bød på det laveste antal af konkurser i fem år med 185 konkurser om måneden. I perioden 2010-2019 var der i gennemsnit 200 konkurser om måneden.

Konkurserne er milevidt fra det, som vi vil kalde for krise. Det kan virke usædvanligt, når vi ved, hvor hårdt coronakrisen bider på virksomhederne. Det lave konkursniveau skal ses i sammenhæng med massive politiske tiltag med kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger og lik­vi­di­tet­stil­tag. Samtidig har coronakrisen været kendetegnet ved nogle ekstremt hårde men også mere korterevarende perioder, som levner hurtigere lys for enden af tunnelen. Vi er nu i en tid, hvor for­års­op­ti­mis­men blomstrer, genåbningen stormer frem og er­hverv­stil­li­den har netop ramt det højeste i 23 måneder. Jeg er meget positiv og ser på ingen måde en massiv konkursbølge forude, selvom pilen vil pege op på et tidspunkt.

Udfasningen af hjælpepakker vil give et løft konkurserne, men et højere antal konkurser skal ikke ses som entydigt negativt, selvom det kan lyde groft. Det er nødvendigt, at dynamikken vender tilbage og en mere normal situation, og det er positivt den dag, hvor vi ikke længere taler om coronakrise og hjælpepakker. Der kommer desuden til at gå endnu et stykke tid, før vi ser konkursløftet, men en forestående massiv konkursbølge af coronakrisen, forventer jeg simpelthen ikke kommer til at ske.

I dag kl. 12.30 kommer regeringen med udspil til sommerpakke. Det kan ved første øjekast kan drage tankerne hen på, om hjælpepakker fortsætter som en fast bestanddel af den danske økonomi en rum tid, men den foreslåede sommerpakke skal ses som led i netop udfasningen af eksisterende hjælpepakker.

Også i mere forudgående statistikker finder vi beroligende tal for kon­kurs­ri­si­ko­en. I den seneste rundspørge blandt virksomhederne i april svarede blot 1%, at de ser nogen eller meget stor risiko for at må lade sig afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af coronakrisen. Det er nær det laveste niveau gennem hele krisen. De 1% gælder på samtlige erhverv, som tæller industrien, detailhandlen, byggeriet og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Hertil ligger kon­kurs­be­gæ­rin­ger­ne på niveau med de foregående år før coronakrisen, så heller ikke her er der noget, som endnu efterlader tegn på en nært forestående konkursbølge. Tallene for kon­kurs­be­gæ­rin­ger er ekstremt friske og offentliggøres ugentligt.

Relaterede artikler