Mangel på arbejdskraft stiger yderligere

Dansk økonomi kører på højtryk.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at manglen på arbejdskraft i Danmark stiger på ny i september og slår rekorder. Den tiltagende mangel på arbejdskraft er en fortsættelse af den eksisterende tendens, som for alvor tog fart med genåbningen i foråret. Stigningen i september ses indenfor både bygge og anlæg samt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, hvor blandt andet restauranterne og rengøring ligger.

Dansk økonomi kører på højtryk, og flere og flere virksomheder melder sig i koret om mangel på arbejdskraft, mens mangel på materialer også tiltagende er blevet et emne. Økonomiens kapacitet er udfordret lige her og nu, hvor arbejdskraft og materialer simpelthen ikke kan følge med den massive efterspørgsel. Baggrunden er naturligvis positiv, da dansk økonomi er sprintet ud af coronakrisens kløer, men det er kritisk for økonomiens potentiale og udvikling over den nærmeste tid. Det betyder, at virksomhederne ikke kan producere det, som de gerne vil. Og samtidig vil forbrugerne med tiden mærke det på pengepungen ved højere priser, og det vil tage toppen af efterspørgslen, som risikerer at bremse økonomien.

I byggeriet stiger andelen af virksomheder, som melder om mangel på arbejdskraft til 48% i september fra 43% i august. Det er 7. måned i træk, at flere virksomheder melder sig i koret om mangel på arbejdskraft i byggeriet. Samtidig melder mere end hver femte af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på materialer og udstyr. I februar var det blot 2%. Med den seneste måneds stigning betyder det, at manglen på arbejdskraft og materialer indenfor byggeriet stiger til sit højeste nogensinde. Mangel på arbejdskraft går vel at mærke tilbage til 2005, mens mangel på udstyr er registreret siden 1998.

I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne bliver der ligeledes slået rekord i manglen på arbejdskraft i september med 33% mod 28% i august. I februar var det 12%. Her går statistikken dog alene 10 år tilbage. For industrien kommer der alene tal en gang i kvartalet, så her skal vi vente til slutningen af oktober for at få nye tal. Det seneste tal fra juli ramte imidlertid det højeste nogensinde i både manglen på arbejdskraft samt materialer og udstyr.

Beskæftigelsen i Danmark er i dag rekordhøj, og der er 51.000 flere i arbejde end før coronakrisen. Vi forventer, at den fortsat vil sigte op. Godt nok vil der blive tilføjet ledige hænder til ar­bejds­mar­ke­det i takt med, at corona bliver en mindre del af vores samfund, og dermed et mindre behov for podere, smit­te­o­p­spo­re­re, dem som skal vaccinere, men økonomiens generelle fremgang vil betyde, at den samlede beskæftigelse fortsat vil stige. Så de ledige hænder fra pandemi-jobsene vil imødekomme noget af efterspørgslen efter arbejdskraft i nogle grene af økonomien, men det vil ikke kunne afbøde for den fulde tendens om ar­bejds­krafts­man­gel.

Vi har samtidig fået tal for er­hverv­stil­li­den i Danmark, som fortsat holder sig omkring det højeste niveau i 10 års tid, om end den dog går en smule tilbage for anden måned i træk. Det giver et tydeligt billede af, at træerne ikke vokser ind i himlen, hvor optimismen hersker, men altså er præget af tiltagende pro­duk­tions­be­græns­nin­ger. Særligt for­vent­nin­ger­ne til fremtiden trækker sig i september, mens opfattelsen af den aktuelle situation trækker op.

Relaterede artikler