Ledigheden falder for første gang i 2021

Det er første gang i 2021, at ledigheden falder, efter den pegede op i både januar og februar.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden står bomstille

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den faldt med 1.854 i marts. Det er første gang i 2021, at ledigheden falder, efter den pegede op i både januar og februar. I årets to første måneder steg ledigheden samlet med 5.000. Brut­to­le­dig­he­den lyder i dag på 128.600, hvilket svarer til en .le­dig­heds­pro­cent på 4,5%. Det er et fald i forhold til februar, hvor le­dig­heds­pro­cen­ten ramte 4,6%.

Genåbningen kommer til at fungere som en fjeder, for dansk økonomi, der springer i vejret over den kommende tid. Feriepengene og vac­ci­neud­rul­ning tilføjer hertil både ekstra og længere springkræft. Den seneste tid er blevet meget lysere, og det er glædeligt, at le­dig­heds­tal­le­ne nu også melder sig i koret af tegn på fremgang. Uanset om vi kigger til højre, venstre, op eller ned, så er der aktuelt positive signaler fra økonomien, og det kommer til at fortsætte, hvor genåbning og økonomisk aktivitet skyller ind over landet. Det er der også behov for efter en noget tung vinter.

Ledigheden er i dag 24.490 højere sammenlignet med, inden krisen ramte sidste forår. Siden coronakrisens begyndelse i marts sidste år har ledigheden oplevet fald i otte ud af 13 måneder, og omvendt stigning i fem. Men de færre måneders stigninger har samlet domineret, hvorfor ledigheden fortsat på et forhøjet niveau sammenlignet med inden krisen. Inden krisen ramte, nåede brut­to­le­dig­he­den ned på sit laveste siden 2009 med en le­dig­heds­pro­cent på 3,6%.

Faldet i ledigheden i marts bygger videre på den optimisme, der aktuelt hersker i dansk økonomi. Ledigheden har uden tvivl toppet og vil sigte videre ned. Vi forventer, at genåbningen såvel som feriepengene vil give et ketchupstød af dimensioner til økonomien over de kommende mange måneder og hive beskæftigelsen op. Efterspørgslen efter arbejdskraft har været høj og højere end normalt siden sommeren sidste år, og i april er ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgs­len så eksploderet yderligere. Således er der foreløbig slået 65% flere stillinger op i april i forhold til gennemsnittet for samme måned gennem de foregående fem år.

Nyere ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser i tillæg, at antallet af ledige er faldet yderligere i april. Til og med i går ligger antal af ledige 13.500 personer lavere sammenlignet med ved indgangen til måneden. Også i marts dykkede antallet af ledige, og sammenligner vi med den seneste top i slutningen af februar, så er der omkring 27.000 færre personer tilmeldt ledighed i dag. Tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er dog ikke sæ­son­kor­ri­ge­re­de, sm er tilfældet for Danmarks Statistik. Men selvom det seneste fald i ledigheden delvist er båret af ren sæson, så har genåbningen bestemt også sin berettigelse i faldet. Og det bekræfter dagens sæ­son­kor­ri­ge­re­de tal fra Danmarks Statistik da også.

Relaterede artikler