Ledigheden falder for 7. måned i træk

Det er hamrende stærkt at kunne konstatere et fald i ledigheden i december.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den faldt med 2.035 i december. Dermed er ledigheden nu faldet i syv imponerende måneder i træk med godt 32.000.

I begyndelsen af coronakrisen steg ledigheden næsten 54.000 på tre måneder i marts, april og maj. Med dagens tal er der således samlet set tale om en stigning i ledigheden under coronakrisen på lige knap 22.000. Det betyder, at brut­to­le­dig­he­den i dag er på 125.561, hvilket svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,4%. I november lød le­dig­heds­pro­cen­ten på 4,5%. Inden krisen lød den på 3,6%.

Det er hamrende stærkt at kunne konstatere et fald i ledigheden i december. Vi forventer dog, at ledigheden kommer til at pege op over den kommende tid. Genopretningen i dansk økonomi er gået markant ned i gear, men vi ser på ingen måde en forestående eksplosion i ledigheden, som vi så det i foråret sidste år på trods af det høje og nu forlængede re­strik­tions­ni­veau.

Der er så mange elementer, som bekræfter os i, at det nuværende økonomiske slag er mildere end sidste års. Jo, vi forventer yderligere stigning i ledigheden med den delvise nedlukning, som blev forlænget igen i går, men vi ser ikke en eksplosion i ledigheden ligge i kortene, som vi tidligere har set under krisen. Situationen er en anden, mere robust og mere kendt i dag, og samtidig vil løn­kom­pen­sa­tion også lægge låg på le­dig­heds­stig­nin­gen. Vi må se i øjnene, at det er en trængt og svær tid lige nu, men vi forventer omvendt, at dansk økonomi igen vil få momentum i 2. kvartal med lavere smitte og færre restriktioner. Det vil trække ledigheden ned igen, når vi kommer ud af vinteren, og den bevægelse vil fortsætte i takt med, at vac­ci­neud­rul­nin­gen senere på året får corona til at løsne grebet.

Mere friske ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at ledigheden er steget yderligere i januar. I dag er der således yderligere 12.000 flere personer tilmeldt ledighed sammenlignet med indgangen til måneden. Det er dog helt normalt, at ledigheden stiger i januar, og da tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et ikke er sæ­son­kor­ri­ge­re­de. Derfor vil sæ­son­kor­rek­tio­nen i sig selv tage en pæn del af le­dig­heds­hop­pet, når Danmarks Statistik offentliggør januartallene om en måneds tid. Så pil op for ledigheden, men begrænset.

Relaterede artikler