Laveste inflation i 4 år

Tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen ender på 0,4% i 2020. Det er det laveste i 4 år. Læs mere og hold dig opdateret på dansk økonomi i Markedsnyt »

Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen var 0,5 procent i december, sammenlignet med samme tid sidste år. Derved ender inflationen som helhed på 0,4 procent for 2020, hvilket er det laveste i 4 år. Igennem 2020 har inflationen blandt andet været holdt oppe af dyrere cigaretter samt højere udgifter til husleje. Omvendt har tøj og benzin trukket ned i løbet af året. Grundet Covid-19 er tallene dog mere usikre end normalt, da det ikke var muligt at indhente alle de nødvendige priser som følge af nedlukningerne.

Med en inflation på 0,4 procent har en typisk børnefamilie skule bruge 1.900 kr. mere for at købe de samme vare og tjenester i 2020 som i 2019. Familien kan dog glæde sig over, at lønningerne igennem 2020 har ligget ca. 2,5 procent højere ned i 2019, hvorfor der burde være råd til ek­straud­gif­ter­ne.

Cen­tral­ban­ker­ne opererer ofte ud fra en in­f­la­tions­mål­sæt­ning på 2 procent, men man skal helt tilbage til 2012 for at have set inflationen på de niveauer. Havde inflationen været 2 procent ville det have givet familien 9.100 kr. flere udgifter, og derved har man alene i 2020 sparret 7.200 kr. Den lave inflationen har siden 2013 sparret familien for hele 46.800 kr.

Hvornår det så vil lykkes centralbanken at nå dens mål, er svært at spå om. I øjeblikket er der flere modsatrettede effekter på spil i in­f­la­tions­dyna­mi­k­ken. Coronakrisen raser og ledigheden er i dag højere end ved krisens indtog. Det vil normalt medføre en lavere inflation, da flere arbejdsløse ofte vil betyde lavere lønstigninger, hvilket leder til lavere inflation. Omvendt så står mange virksomheder med en massiv tabt indtjening, og det kan give nogle virksomheder et incitament til at hæve priserne fremadrettet når efterspørgslen igen er til det. Det vil altså være en potentiel kilde til højere inflation. Dertil understøtter cen­tral­ban­ker­ne verden over i øjeblikket økonomierne med lave renter og massive op­købspro­gram­mer, der også burde hæve inflationen.

Vi forventer en stigende inflation, men ikke nok til at få os i nærheden af centralbankens målsætning. Vi ser priserne i 2021 ligge 1 procent højere end i 2020. Vi forventer også fortsat stigende lønninger i omegnen af 2 procent, hvor ek­straud­gif­ter­ne heller ikke i år bør vælte børnefamiliens budget. Børnefamilien må dog forlade sig på, at opleve en mindre re­al­løns­frem­gang end i de foregående år.

Relaterede artikler