Industriproduktionen var højere end før krisen i december

Ser vi fremad er vi optimistiske på industriens vegne.

Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg med 2,2 procent i december, tallene er sæ­son­kor­ri­ge­re­de. In­du­stri­pro­duk­tio­nen kan dog udvise store udsving måned til måned, oftest som følge af store udsving i me­di­ci­na­lin­du­stri­ens produktion der i december stiger med 13,8 procent sammenlignet med måneden før. Fraregner vi me­di­ci­na­lin­du­stri­en, er der tale om et fald på 1,2 procent. Grundet Covid19 er tallene dog mere usikre end normalt.

Den danske industri har faktisk klaret sig rigtig godt igennem coronakrisen, og sammenligner vi pro­duk­tions­ni­veau­et med det ingen krisen, så var produktionen i december 1,5 procent over. Fraregner vi me­di­ci­na­lin­du­stri­en er produktionen dog 1,8 procent under februar niveauet. Når produktionen i dag ligger så tæt på niveauet i februar, så er det virkelig imponerende, når man tager det pro­duk­tions­fald på over 8 procent som vi så i starten af krisen.

Når industrien klarer sig så godt som den gør, så skyldes det blandt andet, at denne krise rammer meget skævt. Industrien har formået at komme hurtigt tilbage, sammenlignet med ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, da man ikke på samme måder lider under smit­te­re­strek­tio­ner­ne. Dertil har forbrugere verden over fået en ekstra appetit på at købe vare, da man ikke kan bruge penge på serviceydelser – og det betyder at industrien også har haft mulighed for at afsætte sine varer.

På trods af et hurtigt comeback til industrien, så er der ikke tale om et solskinsår for industrien. For 2020 som helhed har produktion været 3,6 procent lavere end 2019, og samlet set står man til en omsætning, der er 5,5 procent lavere 2019.

Ser vi fremad er vi optimistiske på industriens vegne, da vi tror på en fin vækst i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en. Vac­ci­neud­rul­nin­gen giver os nemlig en tro på, at verden snart vender tilbage til normalen, hvilket også vil komme industrien til gode. Der er dog lidt ugler i mosen, da vi ser en lille risiko for, at forbrugerne vil skrue ned på deres vareforbrug i månederne efter genåbningen, da serviceydelser vil blive vægtet højere

Relaterede artikler