Industrien steg massivt i august - sætter ny produktionsrekord

Den danske industriproduktion steg med 5,1% i august.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 5,1% i august. Det er en meget høj fremgang, som tilmed kommer efter at stort spring i juli også på 5,3%. Med dagens tal sætter den danske industri med længder ny pro­duk­tions­re­kord for en enkelt måned.

De seneste måneders massive fremgangen er imidlertid i høj grad trukket af den danske me­di­ci­nal­sek­tor. Me­di­ci­nal­pro­duk­tion steg med 30% i august og forud for det med 16% i juli. Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen står for nogle helt vanvittige månedlige udsving og bærer samtidig en tung vægt i industriens pro­duk­tions­in­deks. Derfor kan me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen forstyrre opfattelsen den underliggende udvikling i den danske industri.

De overordnede tal for industrien er ved første øjekast hamrende stærke med ny pro­duk­tions­re­kord. Sandheden er en anelse mere granuleret, da den danske me­di­ci­nal­sek­tor er guldkalven, mens den øvrige del af industrien ikke er videre imponerende i august med tilbagegang. Produktionens niveau er dog fortsat rekordhøj.

Ser vi bort fra medicin, som lever sit eget volatile liv, så faldt in­du­stri­pro­duk­tio­nen ligefrem med -2,7% i august. Det kommer dog ovenpå en rekordhøj produktion måneden før, og faldet i august slår ikke dybere skår i glæden om en generelt høj in­du­stri­pro­duk­tion. Trods faldet i august i industrien ekskl. medicin, så viser in­du­stri­pro­duk­tio­nen nemlig ganske imponerende flyvehøjde.

Industriens fald uden medicin i august kommer efter en rekordhøj produktion i juli. Så vi kan roligt sige, at der også er imponerende takter fra den øvrige industri. Det er alt for tidligt at sige, om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra mangel arbejdskraft og materialer har formået at slå en bremse i industrien, eller om faldet i august blot er et tilfældigt månedligt udsving, som industrien ofte kan stå for. De næste måneder bliver dog ganske afgørende for, hvilken forfatning industrien slutter året af på. Tiltagende mangel på arbejdskraft samt mangel på materialer og udstyr med globale flaskehalse er blevet et stort emne, og opmærksomheden er høj.

I maj sidste år ramte in­du­stri­pro­duk­tio­nen bunden i forbindelse med coronakrisens udbrud og ramt af nedlukninger verden over. Det er i dag heldigvis et overstået kapitel. I dag er industriens produktion 22% højere end bunden under coronakrisen. Fraregner vi medicin er industrien løftet med 14%. Coronakrisen har været kendetegnet ved, at de va­re­pro­du­ce­ren­de erhverv i højere grad har været skånet for langvarige slag, og det ser vi også reflekteret i den danske industri, som svæver omkring sit eget rekordhøje niveau.

Bagsiden af den imponerende in­du­stri­pro­duk­tion er, at flere in­du­stri­virk­som­he­der melder om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra mangel på udstyr, materialer og arbejdskraft. Samlet set melder 6 ud af 10 in­du­stri­virk­som­he­der om begrænsninger. De seneste tal viser, at 40% af virksomhederne oplever mangel på materialer, udstyr og lokaler, mens 36% melder om mangel på arbejdskraft. Dermed peger meget på, at de største udfordring for industrien i den kommende tid ikke er mangel på efterspørgsel, men derimod mangler i forbindelse med produktionen til at imødekomme den høje efterspørgsel.

Relaterede artikler