Gigantisk fald i beskæftigelsen fra årets start

Den generelt ringere situation i det private begyndte allerede i oktober.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen faldt med 21.642 personer i januar. Det er det største fald i beskæftigelsen siden april sidste år. Beskæftigelsen er nu faldet to måneder i træk med mere end 25.000 personer, efter den også pegede ned i december. De seneste måneders be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang kommer imidlertid efter seks måneder med fremgang, som nåede at løbe op i 55.000 personer, inden den flotte stime altså blev brudt af nye store slag fra cor­o­na­pan­de­mi­en.

I begyndelsen af krisen faldt beskæftigelsen med godt 77.500 personer. Med det nye dyk i januar betyder det, at beskæftigelsen fortsat er knap 48.000 personer lavere sammenlignet med inden krisen, hvor vi var vidne til rekordhøj beskæftigelse. Med dagens tal er der i dag 2.753.132 lønmodtagere beskæftiget i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at dagens tal er øv med øv på. Det er drønærgerligt, at vi igen ser beskæftigelsen pege næsen ned, og dagens tal er ikke så små endda. Vi har ellers fået andre og mere positive nuancer fra øvrige ar­bejds­mar­keds­sta­ti­stik­ker. De nye fald har en direkte linje til vinterens smittestigning og det markant øgede re­strik­tions­ni­veau, som har sendt økonomien i tomgang, hvilket også ses i, hvilke brancher der falder mest, som hoteller og restauranter. Be­skæf­ti­gel­ses­fal­det kan dog stadig ikke måle sig med den første smittebølge og nedlukning sidste forår. Vi er kommet et stykke som samfund med at håndtere smitteudbrud, men vi havde gerne været denne her markante be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang foruden.

Dagens tal afslører samtidig, at den private beskæftigelse tager de største slag i forbindelse med vinterens smitte og delvise nedlukning. Den generelt ringere situation i det private begyndte allerede i oktober, og de seneste fire måneder har budt på en be­skæf­ti­gel­ses­æn­dring på knap -24.000 personer i det private. Omvendt er den offentlige beskæftigelse i sammen periode gået frem med godt 3.000 personer, hvilket er med til at afbøde slaget til det samlede be­skæf­ti­gel­ses­fald. Den svækkede private beskæftigelse er et naturligt udtryk for, at dampen er gået ud af økonomien hen over vinteren.

Der er dog god grund til at holde optimismen høj for dansk økonomi og beskæftigelsen i den kommende tid. Nyere ledighedstal peger på, at februar og marts har set yderst fornuftige ud til trods for den hårde situation med højt niveau af restriktioner. Således er ledigheden faldet næsten 13.000 personer siden januar, hvoraf en del dog skyldes ren sæson. Jeg er fortrøst­nings­fuld, og vi har før set store fald eftergult af massive stigninger, og det tror vi også sker denne gang. Aktuelt står der genåbning på menuen og vac­ci­neud­rul­nin­gen fortsætter. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at 2021 bliver be­skæf­ti­gel­ses­år med fremgang på trods af den sløje start på året.

Relaterede artikler